Artikkel

Tanken på farten

jasmin
Når sjasminen blomstrer ved Myrasundet, er det sommer.

Tanken på farten

I det øyeblikket aktive hverdager blir ferie, siger det på en underlig følelse av tilfredshet. Selv om jeg har ”verdens beste” jobb, er det noe spesielt med ferie, og særlig sommerferie. For meg starter denne ferien akkurat nå - her jeg sitter og tenker på toget fra Oslo til Tønsberg.

Snart skal jeg plante bena ved Myrasundet, sove litt lengre enn vanlig om morgenen, rydde litt her og der med motorsaga (det gror godt på Husøy), kappe og kløyve litt mer vinterved, sannsynligvis fange litt veps med støvsugeren, padle rundt i skjærgården, spille ganske mye golf,  møte venner og familie og etterhvert være bestefar på ”heltid” noen dager.

Gjennom noen rolige ferieuker er det også tid til refleksjon. De to avsnittene under er kanskje noe av det jeg kan komme til å tenke på når kajakken siger mellom holmer og skjær på vei til Fulehuk eller et annet sted i skjærgården utenfor Tønsberg.

Sustainability goals
FNs 17 bærekraftsmål.

Med kunnskap og samarbeid

Mye skjer i verden. Vi er en del av en stor verden med mange store og små utfordringer. Hvordan løser vi disse, sammen! FNs 17 bærekraftsmål er en glimrende rettesnor for fremtidens utdanning. Til høsten starter våre nye studieprogrammer innen realfag og teknologi og vi har mer enn før lagt vekt på undervisningsformer som stimulerer til samarbeid. Studentaktive læringsformer har kommet for å bli, og de skal videreutvikles. Vi går spennende tider i møte. Dagens utdanning skal bidra til å skape morgendagens arbeidskraft. Hver og en av oss er små i en stor verden. Sammen er vi større og sterkere. Med kunnskap og samarbeid skal vi løse oppgavene!

Den frie, uavhengige tanke

Forskning handler om systematisk søken etter ny erkjennelse, nye løsninger, nye sammenhenger osv.  Disse finnes dypt i fagdisiplinene, i skjæringsfeltene mellom fagdisiplinene  og når forskningen ”angriper” store og små utfordringer i samfunnet. Dyrking av den frie, uavhengige tanke er nøkkelen til fremskritt. Vi må hegne om den frie forskningen. Historien har vist at det er ”lønnsomt”. Vi er så heldige at den frie, uavhengige forskningen står sterkt i Norge (selv om noen mener noe annet). Det er dessverre ikke slik i andre deler av verden. Skal vi løse de store utfordringene, må vi hele tiden tenke nytt. Hver og en av oss kan bidra, men vi må også dra lasset sammen. FNs 17 bærekraftsmål er en glimrende rettesnor også for fremtidens forskning.

Ro, entusiasme og kjærlighet

Denne teksten er skrevet mens jeg sitter på toget fra Oslo til Tønsberg. Ferien starter nå, mens jeg skriver dette. Jeg observerer landskapet som flyr forbi og menneskene rundt meg. Jeg er på vei til et sted - Myrasundet. Alle de andre menneskene er også på vei til steder. Jeg vet ikke hvor. Jeg tenker tanker fra togsetet. Mange tanker. Jeg tenker også at  menneskene rundt meg ikke vet at jeg tenker på at ferie er frihet og en herlig blanding av ro, entusiasme og kjærlighet. Fascinerende!

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)