Artikkel

UiOs innovasjonspris til Unni Olsbye

UiOs innovasjonspris til Unni Olsbye

Unni Olsbye
Unni Olsbye er tildelt UiOs innovasjonspris for 2017. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

UiOs Innovasjonspris for 2017 går til professor Unni Olsbye ved Kjemisk institutt. Olsbye representerer verdensledende forskning innen materialvitenskap.

Unni Olsbye kan vise til flere resultater med betydelige potensialer for verdiskaping i samfunn og næringsliv, og mulig utvikling av bærekraftig industriell aktivitet på et globalt nivå. Olsbye ledet også UiOs første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Hennes evne til å bygge et godt og kreativt arbeidsmiljø, fremme sine kolleger og utvikle yngre talenter blir fremhevet i begrunnelsen for pristildelingen.

Formidlingsprisen går til professor Bernt Aardal ved Institutt for statsvitenskap, og forskningsprisen går til professor Thomas Hylland Eriksen ved Sosialantropologisk institutt. Utdanningsprisen går til MOOC-gruppa for «Introduction to Norwegian» ved prosjektleder Erik Juriks, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Prisene, som hver er på 250 000 kroner, blir delt ut på UiOs årsfest i universitetets aula i september. - Prisvinnerne belønnes for særskilt innsats og er en inspirasjon for alle fagmiljøer ved Universitetet i Oslo, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Medoppfinner på ni ulike patenter

Priskomiteen viser i sin begrunnelse til at Olsbye har vært delaktig i og er medgrunnlegger og medeier i ProfMOF AS, et selskap dannet for å kommersialisere og oppskalere produksjonen av UiO-66, et mikroporøst metallorganisk materiale (MOF). UiO-type MOF-materiale har unik termisk, kjemisk og mekanisk stabilitet og representerer et paradigmeskifte innen denne klassen materialer. UiO-66 har fått meget stor internasjonal oppmerksomhet. Selskapet er stiftet sammen med Kongsberg innovasjon, professorene Karl Petter Lillerud og Norbert Stock, samt Inven2.

Olsbye er medoppfinner på 9 ulike patenter knyttet til anvendelser av katalytisk kjemi, og og har bidratt med grunnleggende forståelse av industriprosesser som i dag kommersialiseres i stor skala, i tett samarbeid med industrielle aktører.

Hun ledet UiOs første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). NFRs midtveisevaluering plasserte InGAP på topp blant daværende SFIer, og deltar nå som en sentral partner ved Kjemisk institutt i et nylig opprettet SFI (iCSI), ledet av NTNU.

Strategiske lederegenskaper

Professor Olsbye har i løpet av sin karriere ved UiO og Kjemisk institutt bygget opp en stor, velfungerende gruppe av internasjonalt format innen katalytisk kjemi og med høy aktivitet på tvers av fagdisipliner, samfunnsinteresser, industri/næringsliv.

Olsbyes strategiske lederegenskaper har vært helt avgjørende for utviklingen av katalysegruppen ved Kjemisk institutt fra en liten, grunnforskningsbasert forskningsenhet til en utadrettet og innovativ gruppe av internasjonalt format med 5 faste vitenskapelige stillinger, 35 studenter/stipendiater og en prosjektportefølje på 30-35 MKr/år. Det fremheves spesielt Olsbyes evne til aktivt å bygge et godt og kreativt arbeidsmiljø, fremme sine kolleger og utvikle yngre talenter.

Mer informasjon:

UiOs artikkel om de fire prisene i 2017

Lager verdifulle nanomaterialer i kjemi-kjelleren

 

 

Kategori (smånytt):