Artikkel

Nå skal kunnskapshull i ozonforskningen avdekkes

Glomfjorden, natur
Ozonkonsentrasjonen er lavere i nord enn lengre sør i Europa, men dette kan være under endring. Foto: Colourbox

Nå skal kunnskapshull i ozonforskningen avdekkes

Meteorologer og biologer skal arbeide sammen for å avdekke hvordan luftforurensning og bakkenær ozon påvirker naturen i nord.
Jeanette Viken, MNKOM
Jeanette Viken er masterstudent i biologi. Artikkelen er en del av formidlingskurset MNKOM.

Rundt 90 prosent av ozonen i vår atmosfære eksisterer i stratosfæren og blir kalt ozonlaget, dette laget er viktig for å beskytte oss mot farlig stråling.

Det mange ikke vet, er at de siste 10 prosentene eksisterer i form av bakkenær ozon.

I sin ustabile tilstand er dette en veldig reaktiv gass som er skadelig for både natur og mennesker.

- Kan være økende

Bakkenær ozon påvirker veksten til plantene og fører til store tap av verdier over hele verden.

I nord er ozonkonsentrasjonene lavere enn lengre sør i Europa, men dette kan være under endring.

– Ozonnivået kan være økende på grunn av økt menneskelig aktivitet mot kysten i isfrie områder i Arktis. Derfor er det grunn til å følge med på hvordan vegetasjonen på land reagerer, forteller forsker Ane Vollsnes ved Institutt for biovitenskap.

Flere veier til mål

Ane Vollsnes
Ane Vollsnes leder forskningsprosjektet. Foto: UiO

Hun skal sammen med kollega Aud Berglen Eriksen, samt professor Frode Stordal og professor Terje Berntsen ved Institutt for geofag angripe spørsmålet om ozonnivåets påvirkning på naturen fra to ulike startpunkt.

Økende ozonkonsentrasjoner og lengre perioder med dagslys i nord kan påvirke skadeomfanget.

– Sammen skal vi studere ozonnivåene i lufta i Finnmark gjennom en vekstsesong, og å undersøke om de spesielle forholdene med midnattssol gir større ozonskader enn man ellers skulle forvente, sier Vollsnes, som er leder for forskningsprosjektet.

Vil du ha flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.

Kunnskapshull i Arktis

ozon

Jordens ozonkonsentrasjon er fordelt 90 prosent i ozonlaget og 10 prosent ved jordoverflaten. Sistnevnte kalles bakkenær ozon.

Bakkenær ozon er en sekundær giftgass som blir produsert av blant annet utslipp av NOx-gasser fra dieselbiler.

Bakkenær ozon påvirker planter blant annet ved at de får forminsket vekst og døde flekker på bladene.

Estimert tap på jordbruket i Europa forårsaket av bakkenær ozon er 6,7 milliarder euro pr. år ved konsentrasjoner lik år 2000 (Holland et al., 2006).

Forskningsprosjektet foregår i samarbeid med forskere ved Stockholm Environmental Institute, Norsk Institutt for Bioøkonomi og Finnmark landbruksrådgiving.

– Vegetasjon stresses av endringer i klimaet. Høyere temperaturer fører til tidligere snøsmelting, som gir lengre vekstsesong. Disse ulike endringene i vekstvilkårene for plantene kan føre til at sammensetningen av artene forskyves, slik at vegetasjonen blir annerledes, forklarer Vollsnes.

Målet med prosjektet er å kartlegge endringen i naturen i arktiske strøk som resultat av økt forurensning.

– Det mangler kunnskap om det som er spesielt for arktiske strøk, og målet er å tette noen kunnskapshull, avslutter hun.

Arbeidet påbegynnes i løpet av høsten 2017.

Kontakt:

Forsker Ane Victoria Vollsnes ved Institutt for biovitenskap

Mer på Titan.uio.no:

Flere artikler fra studenter som har gått på formidlingskurset MNKOM

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)

Les også

Sykt barn i senga

Feilmedisinering av barn kan unngås med 3D-printede tabletter

Foreldre flest kjenner problemet: Minsten er syk og trenger en kvart tablett av en medisin som er tilpasset voksne, men den blir til pulver når du prøver å dele den. Om noen år kan problemet løses ved hjelp av 3D-printere som lager en tablett med nøyaktig riktig dose. Også vanlige printere kan brukes til fremstilling av persontilpasset medisin. 

Henrik Svensen

Steinbra formidler

Henrik Svensen ble tidlig bergtatt av steiner og Jordens eldgamle mysterier. Nå er han hedret for sitt arbeid med å bringe denne kunnskapen ut til folk.
Teamet som har utviklet den nye elektrolysemodulen

Nye materialer produserer hydrogen mer effektivt og klimavennlig

Drømmen om å bruke en spesiell type keramiske materialer til elektrolyse ved høye temperaturer er snart 30 år gammel, men nå har professor Truls Norby og samarbeidspartnere fått det til. Metoden kan for eksempel omdanne en blanding av metan og vanndamp til hydrogengass og ren CO2, som kan deponeres offshore.