Artikkel

Lot mobilteknologien utvikle strømnettet

Bangladesh
Mange landsbyer i utviklingsland har tilgang til mobilnett, men mangler strømnett. Kan basestasjonene til mobilnettet brukes? Foto: Hanne Cecilie Geirbo

Lot mobilteknologien utvikle strømnettet

Er det mulig å bygge et strømnett i en landsby basert på basestasjonene til mobilnettet? – Ja, men man må legge mye arbeid i å forstå virkeligheten lokalt, påpeker Hanne Cecilie Geirbo.

Tradisjonelt har strømnettet kommet først. Og siden, når teknologien har tatt noen steg, er mobilnettet blitt bygd. Slik har det i alle fall vært i vestlige land.

Hanne Cecilie Geirbo
Forsker Hanne Cecilie Geirbo ved Institutt for informatikk oppsummerer forholdet mellom planlegging og utførelse i sin ferske doktorgrad. Foto: Gunhild M . Haugnes/UiO Bruk bildet.

I mange land i Afrika og Asia forsøker man nå å snu på rekkefølgen. På landsbygda er det nemlig svært mange som har liten eller ingen tilgang til elektrisitet.

Men ofte har de et godt utbygd mobilnett, med basestasjoner og annen infrastruktur. Ikke minst gjelder det i Bangladesh.

Bygget strømnett

I samarbeid med en mobiloperatør, lokale aktører og andre forskere bygget Geirbo et lite strømnett i en landsby som ligger en dags biltur fra hovedstaden Dhaka.

Landsbyen hadde ikke strømnett fra før, men en mobilbasestasjon, hovedsakelig basert på solceller – og med et dieselaggregat som sjelden ble brukt.

Basestasjonen skulle være kjernen i det nye strømnettet. Et telesenter fikk strøm fra dette anlegget på dagtid, og husholdningene fikk strøm fra det samme anlegget på kveldstid. En lokal entreprenør skulle følge opp det hele fra dag til dag.

Målet var at det skulle gi strøm til en lyspære for 136 husholdninger og til lading av mobiltelefoner.

– Vi skulle begynne i det små og tilby rimelige og bærekraftige strømtjenester som folk hadde råd til. Samtidig skulle driften av strømnettet gå rundt økonomisk.

Det skulle også være miljøvennlig, i motsetning til alternativet - som oftest er dieselaggregater.

Vil du har flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.

Teknikk og klima

Tanken var god, men problemene meldte seg raskt. Laderne virket dårlig. Det var ulike teknologiske standarder som gjorde det umulig å koble mobilene til strømnettet.

Bangladesh
Flomutsatt område, lokal byggeskikk, sosiale og politiske forhold ble raskt sentrale stikkord i prosjektet. Foto: Hanne Cecilie Geirbo

– Mobilene som ble brukt i landsbyen var ikke kompatible med laderne vi hadde. Det var stadig kortslutninger. Det var også tilfeller av hacking og tyvkoblinger.

Strømnettet ble så overført til en skole, hvor det skulle drifte åtte PC'er. Også her oppsto tekniske problemer.

I tillegg spilte naturforholdene en stor rolle. Landsbyen ligger i et såkalt haor-landskapsområde, som har et våtmarksøkosystem som medfører sesongmessige oversvømmelser og flommer.

– Bare det å feste en strømledning til en stolpe blir problematisk når bakken blir myk og stolpen synker. Husene var også sårbare, i stor grad bygget i bølgeblikk. De kunne bli feid ned av sterke vinder.

Migrasjon og regninger

På grunn av de store variasjonene i klima var det også mye sesongmigrasjon, folk reiste i perioder vekk fra hjemmene side for å dyrke jord.

Det førte til problemer med å drive inn betalingen av strømmen, som skulle betales kontant én gang i måneden – mens lokalbefolkningen var vant til å betale regninger i forbindelse med festivaler.

– Det var i det hele tatt mange utfordringer som gjorde prosjektet svært komplekst, sier Geirbo, som undersøkte hvordan kart og skjematiske oversikter ble brukt i prosjektet.

– Jeg så på hvordan figurer, kart og andre verktøy gjorde at man kunne forholde seg til den kompliserte virkeligheten. Samtidig kunne de skjule ting som er viktige for å få en infrastruktur til å fungere.

LES OGSÅ: I Malawi mangler 90 prosent daglig tilgang til strøm. Men sol til solenergi har de mye av: Ett år med lys i landsbyen

– Bør være mer fleksibelt

I sin ferske doktorgrad fra Institutt for informatikk oppsummerer hun forholdet mellom planlegging og utførelse i prosjektet i Bangladesh.

En av konklusjonene er at strømforsyningen måtte gjøres mer fleksibel.

Hanne Cecilie Geirbo
Deler av landsbygda i Bangladesh er utsatt for sesongbaserte flommer. Det gjør det utfordrende å drive strømnett, erfarte Hanne Cecilie Geirbo. Foto: Ghazi Hassan Mahtab

– Muligens er det mer hensiktsmessig med mobile ladestasjoner. Men et kjent problem med slike er at folk lader dem for mye, slik at de blir svekket, sier Geirbo.

Møter fungerte best i bilkø

Hun gjorde seg også noen erfaringer angående planleggingen av prosjektet.

– Telefonkonferanser fungerte ikke så godt. Det var ofte dårlige linjer og varierende engelskuttale. Det var en ulempe at vi ikke så ansiktene på hverandre. Så var det mye styr med å finne tider som passet for alle. Det var ofte uklarheter om avgjørelser og hva som var problemene, sier Geirbo.

Selv fikk hun fikk mer ut av å prate innestengt i en bil i endeløse køer ut fra Dhaka.

– Jeg opplevde at det var lettere å ta opp konflikter og vanskelige temaer når vi satt inne i bilen. Det ble mer uformelt, og dialogen ble mye bedre, sier Geirbo, som ikke har mistet troen på at det er mulig å få bygd velfungerende miljøvennlige strømnett i slike landsbyer – selv om hennes eget prosjekt er avsluttet.

– Men det er lurt å lytte og lære av oss som har erfaringer, sier hun.

Les også

Anonymous computer hacker over abstract digital background

Kjenn din digitale fiende, da blir verden tryggere

 Russiske interesser forsøkte å påvirke den amerikanske presidentvalgkampen og den britiske folkeavstemningen om Brexit, og etter at USA likviderte en iransk general, ble det registrert en enorm økning i antallet cyberangrep mot amerikanske interesser. De gamle konfliktene fra Den kalde krigens dager har flyttet inn på nettet, forklarer professor Audun Jøsang. 

Ole Marius Hoel Rindal

Ultralyd-forbedringer gir også utfordringer

Medisinsk ultralyd har vært gjennom en enorm teknologisk utvikling. Med en ultralyd-app på telefonen kan man nå se bilder av foster, hjerte, blodårer og indre organer. Men teknologiske framskritt byr på nye utfordringer.