Artikkel

Prostatakreft-forskning ga Kirsten Sandvig pris - som skal brukes på mer forskning

Prostatakreft-forskning ga Kirsten Sandvig pris - som skal brukes på mer forskning

Kirsten Sandvig
Kirsten Sandvig forsker på prostatakreft. Foto: UiO

​Kirsten Sandvig er tildelt årets "Excellent Researcher Award" fra Oslo universitetssykehus. Det er sykehusets forskningsutvalg som står bak prisutdelingen.

Sandvig er professor II ved Institutt for biovitenskap ved UiO og forsker ved Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus (OUS). Hun arbeider blant annet med biomarkører for prostatakreft.

Jobber for færre bivirkninger

På spørsmål om hvordan forskningen hennes vil komme til nytte, sier hun til Oslo universitetssykehus' nettside:

– Den basale del av forskningen kommer til nytte, men i et lengre tidsperspektiv. Det arbeidet vi utførte for 20-30 år siden la grunnlaget for kreftmedisin som brukes i dag og for nye kliniske utprøvinger. På kort sikt håper vi at vårt arbeid med biomarkører for prostatakreft kan gi en bedre diagnostisk test og oppfølging av pasientene enn det man har i dag. Vi tror at vårt arbeid med nanopartikler vil bidra til bedre kreftmedisin med færre bivirkninger enn det en har i dag.

"En heder til de beste"

Oslo universitetssykehus deler også ut to "Early Career Award", de gikk til Johannes Espolin Roksund Hov (forsker ved Det medisinske fakultet og lege ved OUS) og Tor Paaske Utheim (leder ved Enhet for vevskultur ved Klinikk for laboratoriemedisin ved OUS).

Prisene på henholdsvis 300.000 kroner og 150.000 kroner deles ut årlig. Sykehuset kaller det en heder til de beste blant deres etablerte forskere og en påskjønnelse og stimulans til lovende talenter.

Prispengene skal benyttes til videre forskning.

Mer på Titan.uio.no:

Interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook

Kategori (smånytt):