Artikkel

Forskning og utdanning i vakre, marine omgivelser

Biologen
Biologen fra 1894 - herlig bygning med en herlig historie! Foto: Morten Dæhlen

Forskning og utdanning i vakre, marine omgivelser

Med nærhet til havet i historiske bygninger midt i Drøbak ligger vår marinbiologiske stasjon. Jeg har i dag hatt gleden av å besøke stasjonen, som omfatter forskningsenheten Biologen - etablert i 1894  - og internat- og konferansesenteret Tollboden, som ble bygget omkring 1860.  

Biologen-2
Biologen fra 1894. Foto: Morten Dæhlen

Vår bestyrer i Drøbak, Hans Erik Karlsen, fortalte om historien til bygningene, han ga en fyldig orientering til virksomheten ved stasjonen, og han skisserte muligheter og utfordringer i tiden fremover.

Skoleelever på feltundervisning

Da vi var der i dag, hadde stasjonen også besøk av en biologiklasse fra Hersleb videregående skole i Oslo.  Elevene fra Hersleb var på feltundervisning, og da jeg møtte dem, hadde de vært ute og hentet forskjellige marine organismer som de var i ferd med å studere i laboratoriet i Tollboden. Jeg observerte både sjøpølser og sjøstjerner i karene til elevene.

Forskning og utdanning i og ved sjøen

Systematisk innsamling og studier av marine organismer startet i Drøbak allerede på slutten av 1700-tallet, utført av den danske naturforskeren Otto Friederich Müller. Det var imidlertid Fridtjof Nansen som sto bak etableringen av den marinbiologiske stasjonen i Drøbak, og Biologen sto ferdig i 1894. Formålet var ”å sikre et viktig anlegg for UiOs vitenskapelige virksomhet.”  Tidlig på 1960-tallet var det behov for økt undervisningskapasitet, og UiO fikk overta Tollboden fra Finans- og Tolldepartementet til dette formålet.

I tilknytning til både Biologen og Tollboden eier også UiO viktige bryggeanlegg ved bygningene.

Titter vi ut av vinduet fra møterommet i Biologen, ser vi rett ned (og ut) i Oslofjorden, og på veggen på Tollboden er det en fyrlykt som benyttes av båttrafikken inn og ut Oslofjorden. Begge bygningene ligger vakkert plassert ved sjøen midt i Drøbak.

Tollboden
Tollboden fra 1860. Foto: Morten Dæhlen

Utfordringer og muligheter

Jeg var selvfølgelig på besøk på stasjonen for å få en orientering om virksomheten, men jeg var også der for å besiktige anleggene og vurdere videre utvikling av aktiviteten. Eiendomsavdelingen ved UiO har utredet tilstanden til Biologen, og dette bygget skal, så fort det er praktisk mulig, gjennom omfattende ytre vedlikehold. Innvendig er bygget i bra stand.

Tollboden later til å være i god forfatning, men dette bygget trenger et strøk med maling. At Biologen og Tollboden er henholdsvis fredet og vernet, betyr at vedlikeholdsarbeidet er noe mer krevende enn for andre bygninger. 

Den største utfordringen er imidlertid at laboratoriene i Biologen og Tollboden er for små og lite hensiktsmessig for den forskning og undervisning som drives i Drøbak i dag. Det foreslås derfor å sette opp et eget bygg ved Biologen for dette formålet.

Dette er selvfølgelig en investering som må ses i sammenheng men virksomheten på Blindern, men en viktig argument for et eget laboratoriebygg er at et slikt bygg gjør vedlikeholdet og driften av de fredede bygningene enklere (og forhåpentligvis billigere). Utviklingen av et eget laboratoriebygg er verken vedtatt eller finansiert, men Frogn kommune er positive til de foreløpige planene som er skissert.

Takk for en fin og lærerik dag i Drøbak, selv om været var litt rufsete!

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)