Artikkel

Stadig flere vil studere realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo

Universitetsplassen

Stadig flere vil studere realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo

Antall førstevalgsøkere øker med 23 % fra i fjor. Det betyr en samlet økning på over 80 % over de siste seks årene. Det nye informatikk-programmet DigØk slår til med hele 19 førstevalgssøkere per studieplass. Brutalt bra! Hjertelig velkommen til studier i realfag og teknologi på Universitetet i Oslo.

Vi er veldig fornøyde med at vi for sjette året på rad får en økning i antall førstevalgssøkere til bachelorutdanningene i realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Økningen fra i fjor til i år er på hele 23 %, noe som samlet gir en økning på over 80 % over disse årene. Dette er nesten en fordobling i antall søkere i løpet av seks år. Vi har nå 2,36 førstevalgssøkere per studieplass. For noen år siden annonserte jeg at målet er π, så vi nærmer oss! Når vi ser på den totale søkermassen, sammenlignet med i fjor, er økningen på 16 %. Les også UiOs kommentarer til søkertallene.

Det er ikke helt rett frem å sammenligne med søkertallene fra i fjor til i år, fordi vi i år har flere nye studieprogrammer og fordi de øvrige studieprogrammene har gjennomgått betydelige endringer. Her er min analyse som viser at utviklingen er gjennomgående svært positiv.

  • Den store økningen i antall førstevalgsøkere i år kommer innen informatikk (IKT) der det nye programmet Informatikk: digital økonomi og ledelse får hele 19 førstevalgsøkere per studieplass. Dette er brutalt bra! Jeg har i skrivende stund ikke tallene for resten av Norge, men noen har fortalt meg at dette er det studiet i Norge med flest søkere per studieplass. Selv om dette nye programmet tar en stor del av økningen innen informatikk kan vi også melde at de ”gamle” informatikkprogrammene har en samlet økning på over 10%.
  • Fjorårets kraftige økningen i antall søkere til lektorprogrammet (realfag) følges opp også i år med en solid økning i antall søkere. Dette er også svært gledelig og vi tror nå vi kan konkludere med at fremtidens realfagslærere nå har oppdaget vår fremtidsrettede lærerutdanning. Lektorprogrammet innen realfag er ytterligere modernisert fra høsten 2017, bl.a. med en mer helhetlig skolering i digitale ferdigheter.
  • Økningen i fjor innen kjemi og biokjemi fortsetter, og i år er det over 2 førstevalgsøkere per studieplass. Dette er viktig etter noen magre år med søkere for kjemifaget.
  • Fjorårets nedgang i antall søkere til studieprogrammet i geofag var som forventet og knyttes til den negative situasjonen i oljesektoren, noe søkerne selvfølgelig har fått med seg. Nedgangen i fjor var imidlertid relativt beskjeden i forhold til andre petroleumsrettede studier i Norge. Geofag er imidlertid mye mer en petroleum og det er hyggelig å registrere fremgang i år. Vi er rimelig sikre på at dette skyldes synliggjøring av geofagenes betydning for miljø og klima. Det nye programmet geofysikk og klima, som også utdanner metereologer, har bidratt til oppgangen.
  • Et av de programmene vi har vært mest spente på er det helt nye programmet innen biovitenskap som har erstattet to tidligere programmer. Samlet ble det en nedgang i antall søkere, men det er fortsatt solide søkertall. Dette var som forventet.
  • Etter jevn og god økning i antall søkere de siste årene ligger matematikk og fysikk-programmene på et høyt nivå. Antall søkere i år er i all hovedsak på samme nivå som i fjor.
  • Vår helseprofesjonsutdanning, Farmasi-utdanningen, er i positiv utvikling og med 3.10 (nesten π) søkere per studieplass er det et av våre mest populære studieprogrammer.
  • Årets store økning i antall søkere skyldes i all hovedsak økt interesse for teknologiprogrammene, men  antall søker til de øvrige programmene samlet er på omtrent samme nivå som i fjor. I dette bildet er det viktig å ta med seg at økningen tidligere år har vært betydelig.

Da gjenstår det bare å si takk til alle som har bidratt til at så mange er interessert i våre studieprogrammer, og ikke minst stor takk til alle søkerne som har vist interesse for våre studieprogrammer. Hjertelig velkommen til UiO og studier i realfag og teknologi!

Interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)