Artikkel

CERN til Norge?

CERN til Norge?

[BAD IMAGE  LINK]

Eksperimentene ved forskningslaboratoriet i CERN i Sveits produserer enorme datamengder, og CERN er på utkikk etter en egnet lokasjon for kostnadseffektiv lagring og prosessering av data. Jeg har tidligere skrevet om dette her på bloggen (Ny næring med grønne datasentre) - et innlegg som også ble publisert i Teknisk ukeblad (TU).

I dag skriver TU at Norge er CERN-favoritt, hvilket betyr at flere norske datasenter- prosjekter vurderes som interessant for CERN. Dette er lovende!

Norge har særlig gode forutsetninger for å drive kostandseffektivt (og grønt) og det er mulig å se for seg en betydelig næringsutvikling på området. Hva med forskningen rundt utvikling av grønne datasentre?

Uavhengig av om CERN kommer til Norge, bør vi satse ekstraordinært på forskning og innovasjon for utvikling av grønne datasentre. En slik satsing må omfatte grunnleggende forskningsaktiviteter knytte til hvordan slike sentre skal se ut innvendig, hvordan grensesnittet mot omverden skal være, håndtering av viktige spørsmål omkring sikkerhet og sårbarhet, utvikling av effektive metoder og algoritmer for å utnytte de store datamengdene, utvikling av gode forvaltningsstrategier ulike datatyper, osv.

Skulle CERN velge Norge vil CERN utfordringer med store datamengder være et godt "case" for forskning på området. Regjeringen har nå sjansen, så min henstilling til Jens Stoltenberg og co. er følgende: Sett i gang allerede i revidert statsbudsjett (mai 2011), og fyr av et stort forskningsprogram gjennom Norges forskningsråd allerede fra 2012!

Migration: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)