Artikkel

Kjernefysikk og hjerneforskning i blomstrende omgivelser

Eda Sahin
Forsker Eda Sahin fra Universitetet i Oslo på sin arbeidsplass i laboratoriet på Riken. Foto: Morten Dæhlen

Kjernefysikk og hjerneforskning i blomstrende omgivelser

På selveste kjernedagen for kirsebærtreblomstringen i Tokyo-området besøkte vi Riken, som med flere lokasjoner over hele Japan er landets største forskningsinstitutt dedikert til grunnleggende langsiktig forskning innen naturvitenskap og teknologi. Imponerende!

På Riken besøkte vi to laboratorier – The Riken Nishina Centre for Accelerator-Based Science og RIKEN Brain Science Institute.

riken akselerator
Bare en liten bit av det store akseleratoranlegget. Foto: Morten Dæhlen

The Nishina Centre

Nishina-senteret er oppkalt etter grunnleggeren av Riken, Yoshio Nishina, som bygde den første akseleratoren som sto ferdig i 1937. Siden oppstarten har de hatt 9 akseleratorer. De fire første er faset ut. Nå har de hele 5 akseleratorer plassert etter hverandre i et imponerende laboratorium 25 meter under bakken.

Akseleratorene brukes for å studere hva som skjer når atomkjerner kolliderer i høy hastighet. Med en hastighet på nærmere 70 % av lysets hastighet kollideres for eksempel uran-kjerner med andre kjerner, som beryllium. Et fantastisk forskningsanlegg vi fikk se i hele sin prakt. I disse dager er Riken særlig kjent for å ha oppdaget et nytt grunnstoff, nemlig  grunnstoff nummer 113, som har fått navnet Nihonium (Nihon=Nippon=Japan).

Forsker innen kjerne- og energifysikk Eda Sahin ved Fysisk institutt på Universitetet i Oslo har forskningssamarbeid med Riken. Med jevne mellomrom drar Eda og hennes studenter til Tokyo og Riken. Her gjennomfører hun eksperimenter for å forstå eksotiske atomkjerner som oppstår etter de kollisjonene jeg nevnte over. Det handler blant annet om å forstå en av fysikkens gjenstående mysterier. Hvordan dannes atomkjerner for grunnstoffer som er tyngre enn jern?

Brain Science at Riken

Deres hjerneforskningssenter er i år 20, og de har nærmere 450 forskere som arbeider for å avdekke hjernens mysterier, herunder forstå hvordan hjernen utvikler seg, utforske forebyggende tiltak mot hjernesykdommer, utvikle behandlingsmetoder for hjernesykdommer, forstå tanker og følelser, samt forstå nevrologiske og psykiske lidelser. Vår rektor Ole Petter Ottersen avsluttet dagen på Riken med en glimrende gjesteforedrag om sin og andres forskning for å avdekke betydningen av hjernens håndtering av vann og hvordan vann ”transporteres” i hjernen.

Kirsebærblomstringen

Disse laboratoriene ligger Wako-Hirosawa utenfor Tokyo, og hele anlegget var fullt av blomstrende kirsebærtrær. Kort sagt – et vakkert syn!

blomstring
Blomstrende kirsebærtrær overalt. Foto: Morten Dæhlen

 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)