Artikkel

Hjerte og hjerne, hånd i hånd!

Gruppearbeidende studenter

Hjerte og hjerne, hånd i hånd!

Gjennom livet tar vi mange valg. Noen valg er større enn andre. Et av de store valgene er å velge utdanning, og mange unge mennesker skal i disse dager bestemme hvor og hva de skal studere til høsten. Mitt viktigste råd er å finne en god balanse mellom å lytte til hjertet og å lytte til hjernen!

Søknadsfristen på Samordna opptak nærmer seg, og tusenvis av ungdommer setter nå opp sine søknadslister. Mange har allerede tatt valget, mens mange fortsatt grubler på hva de skal studere og ikke minst hva de ulike utdanningene betyr i forhold til et langt yrkesliv.

Studenter leser

Hjerte og hjerne

Fra høsten 2017 starter våre 16 helt nye studieprogrammer på bachelornivå, som følges opp av nye masterprogrammer fra 2018/2019. Vi er stolte av det vi har fått til, og disse programmene er utviklet for at morgendagens arbeidskraft skal være i forkant av samfunnsutviklingen. I tillegg til at jeg selvfølgelig anbefaler en utdanning i realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo, vil jeg også mene at når valget skal tas, er det viktig å bruke både hjerte og hjerne. Hjertet fordi du må trives med den kunnskapen du skal tilegne deg gjennom studiene. Hjernen fordi du må finne deg en utdanning som samfunnet trenger og der etterspørselen etter arbeidskraft er stor.

Dybde og bredde i realfag og teknologi

En utdanning innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo gjør deg kvalifisert til å jobbe i alle deler av norsk næringsliv og offentlig sektor. Vi konstruerer derfor en utdanning som gir kandidatene en god kombinasjon av dybde og bredde, samtidig som kandidatene kan spesialisere seg på ulike områder i hele bredden av realfag og teknologi. Mange av våre kandidater forteller her hvordan deres utdanning hos oss har gitt dem interessant og meningsfylt arbeid etter endt utdanning.

I våre nye programmer har vi også lagt inn muligheter der studentene i tillegg til grunnkompetanse i realfag og teknologi kan velge emner eller hele semestre som gir  utdanningen et særpreg eller en helt spesiell profil. Eksempler på slike er at vi i noen programmer tilbyr et utviklingssemester på Svalbard som gir en utdanning med arktisk profil, det kan velges emner som gir utdanningen en profil rettet mot utvikling av medisinsk teknologi, helse- og velferdsteknologieller fremtidens fornybare energiløsninger. De nye programmene gjør det også enklere å ta et opphold i utlandet.

Studenter sitter

Lærende individer

Det er viktig for oss at vår utdanning bidrar til å skape lærende individer med solid profesjonell kompetanse der skolering i samarbeid, kommunikasjon og etisk refleksjon står på dagsordenen. Kreativitetstrening er også en del av utdanningen. Vår utdanning skal skape individer som både stiller de gode spørsmålene og (sammen med andre) er i stand til å finne de gode løsningene på disse spørsmålene.

Fulldigitalisert utdanning

I utviklingen av de nye studieprogrammene har vi lagt stor vekt på at alle våre kandidater tilegner seg solid digital kompetanse. Denne skoleringen er nå integrert i alle studieprogrammer i tillegg til at vi selvfølgelig har flere programmer som utdanner informatikere med ulike spesialiseringer.

Jeg har ikke den fulle og hele oversikt over hva som foregår over hele verden, men mye tyder på at Universitetet i Oslo er et av de første (kanskje det første) universitetene i verden som integrerer utvikling av digital kompetanse i alle studieprogrammer innen realfag og teknologi. Dette høres kanskje trivielt ut, men jeg kan forsikre alle søkere om at det å utvikle studieprogrammer som gir alle studenter riktig og solid digital kompetanse, ikke er enkelt. Vi har imidlertid lykkes med dette etter mange års eksperimentering med ulike ordninger.

Vi er også godt i gang med fulldigitaliseringen, og i 2019 skal alle evalueringer og eksamener foregå digitalt. Dette bidrar både til en enklere hverdag for studentene og til bedre læring gjennom hele studieløpet.

Livet i og rundt studiene

Helt avgjørende for høy studiekvalitet er trivsel, både i læringssituasjonen og utenfor. Vi tilbyr veiledning og samtaler med dyktige veiledere som skal bidra til bedre mestring av studenttilværelsen og øke motivasjonen for studiene. Studentforeningen har en særlig viktig rolle med alle sine sosiale møteplasser, og ved Universitetet i Oslo er vi veldig stolte av at vi har et åpent og inkluderende studentmiljø. Studentenes fagutvalg på instituttene er også viktig, da disse både står for evalueringer av undervisningen og på ulikt vis bidrar i selve undervisningen.

... og til slutt, til alle som sitter og grubler på hva de skal studere til høsten: GODT VALG!

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)