Artikkel

Mer marihuanabruk gir økt kunnskap om allergier

marihuana
Både røyking av tørket marihuana og pollen fra planten kan gi allergiske reaksjoner. Foto: Colourbox

Mer marihuanabruk gir økt kunnskap om allergier

Økt bruk og dyrking av marihuana kan få uforutsette konsekvenser. En studie viser at bruken kan gi allergiske reaksjoner.
Eirin Bruholt, MNKOM
Eirin Bruholt, er masterstudent i økologi og evolusjon. Hun har skrevet artikkelen som en del av formidlingskurset MNKOM.

Immunologspesialistene Thad Ocampo og Tonya Rans  ved Wilford Hall Ambulatory Surgical Center i USA har gjennomgått forskningen på allergiske reaksjoner og marihuana og funnet at folk kan få en allergisk reaksjon både fra røyk og pollen fra planten.

Allergier oppstår som et resultat av et overfølsomt immunforsvar, og kroppen tolker pollen som et angrep. Immunforsvaret tror rett og slett at pollenkornene er parasitter som prøver å skade oss og vil følgelig angripe pollenkornene.

Ved eksponering vil folk som er allergiske oppleve typiske allergisymptomer som rennende nese, hosting og nysing.

Ved å ta på plantene kan noen  få symptomer som elveblest og kløe i øynene, og i noen særtilfeller kan den allergiske reaksjonen føre til allergisk sjokk, som kan være dødelig.

Mindre skepsis

Ifølge en studie utført av World Journal of AIDS i 2015, blir marihuana i mindre grad enn tidligere sett på som farlig. Her ble 600 000 personer  spurt om sitt syn på marihuana.

marihuana

Marihuana er de fruktbærende toppskuddene på cannabisplanten. Hasj kommer fra samme plante.

Marihuana er et rusmiddel som etter norsk lovgivning regnes som narkotika.

I Norge er medisinsk cannabis i noen tilfeller tillatt brukt ved kreft og smerter, men kun foreskrevet av spesialist.

I den første studien fra 2002 svarte 51 prosent at det var stor risiko forbundet med å røyke hasj én eller to ganger i uken. Ti år senere var det derimot bare 40 prosent som mente at det var stor risiko forbundet med forbruket.

Mer utbredt bruk

- Når bruken av cannabis blir vanligere, og med legaliseringen i mange av USAs stater, vil det dukke opp eksempler på allergiske reaksjoner som man ikke ville ha merket tidligere, sier Purvi Parikh, professor i immunologi ved Allergy & Asthma Network, til LiveScience.

Han mener at på grunn av at bruk av marihuana hittil har vært ulovlig, er det tidligere ikke blitt nevnt noe særlig om allergiske reaksjoner. Men nå som bruken blir legalisert i stadig større grad og dessuten mer utbredt, vil også allergier bli mer vanlig.

Mer på Titan.uio.no:

Flere artikler fra studenter som har gått på formidlingskurset MNKOM

Tags: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)

Les også

Sykt barn i senga

Feilmedisinering av barn kan unngås med 3D-printede tabletter

Foreldre flest kjenner problemet: Minsten er syk og trenger en kvart tablett av en medisin som er tilpasset voksne, men den blir til pulver når du prøver å dele den. Om noen år kan problemet løses ved hjelp av 3D-printere som lager en tablett med nøyaktig riktig dose. Også vanlige printere kan brukes til fremstilling av persontilpasset medisin. 

Henrik Svensen

Steinbra formidler

Henrik Svensen ble tidlig bergtatt av steiner og Jordens eldgamle mysterier. Nå er han hedret for sitt arbeid med å bringe denne kunnskapen ut til folk.