Artikkel

Brutalt bra!

Kjemibygningen
Kjemibygningen, der et av de nye sentrene holder hus.

Brutalt bra!

Dagen i dag har vi sett frem til med spenning. Dagen i dag ble strålende for Universitetet i Oslo og brutalt bra for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo.

Jeg vil starte med å gratulere alle de ti forskningsmiljøene i Norge som i dag fikk status som Sentre for fremragende forskning (SFF) av Norges forskningsråd. I tillegg til merkelappen som SFF, får disse fagmiljøene betydelig finansiell støtte av Norges forskningsråd de neste ti årene.

På Universitetet i Oslo (UiO) er vi selvfølgelig ekstra stolte av at vi er vertskap for fem av de nye sentrene, og store gratulasjoner til våre kolleger på Det medisinske fakultet og Det humanistiske fakultet som er vertskap for henholdsvis to og ett nytt SFF.

Vert for to sentre

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fått vertskapet til to nye sentre, henholdsvis ”Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences” og ”Rosseland Centre for Solar Physics”.

Hylleraas-senteret ligger på Kjemisk institutt, og her er det viktig å få med seg at dette senteret er et senter vi deler med Universitetet i Tromsø (UiT). Gratulerer til alle bidragsytere i fagmiljøene her på UiO og ved UiT, og en særskilt takk til de to senterlederne, professor Trygve Helgaker (UiO) og professor Kenneth Ruud (UiT).

Rosseland-senteret ligger på Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA). Gratulerer til hele fagmiljøet på ITA,  alle deltagere i senteret og selvfølgelig en særskilt takk til senterleder professor Mats Carlsson. 

Stor deltager i tre sentre

Det er også gledelig at våre forskere har fått stor plass i tre andre av de nye sentrene. Gratulerer til fagmiljøet på Institutt for informatikk for deres deltagelse i Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, der vertskapet er på Institutt for musikkvitenskap på HF. Gratulerer til fagmiljøet på Fysisk institutt for deres deltagelse i Porous Media Laboratory, der NTNU er vertsinstitusjon. Gratulerer til fagmiljøet på Institutt for biovitenskap for deres deltagelse i Centre for Cancer Cell Reprogramming, der vertskapet er på Det medisinske fakultet.

Takk for innsatsen

Vi hadde mange søkere blant de 150 som deltok med forslag til SFF i første fase, og vi var også meget godt representert blant de 34 søkerne som deltok i andre fase – eller finalerunden. I dag går gratulasjonene selvfølgelig til dem som kom gjennom nåløyet, men jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre forskere som har deltatt med søknader i denne prosessen. Det er også viktig å gratulere og takke dyktige medarbeidere i administrasjonen for deres bidrag i søknadsprosessene.

En brutalt bra dag for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo!

Les mer om tildelingen til flere av sentrene:

Vil du ha flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev eller følg oss på Facebook.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)