Artikkel

Klimakamp ved UiO

MENA
Jeg er som fagperson opptatt av fornybar energi og hadde en driverrolle i opprettelsen av dette studieprogrammet. Illustrasjon fra nettsiden om studievalg.

Klimakamp ved UiO

Studentparlamentets Jonas Nilsen fra Grønn Liste utfordrer 15. februar rektorkandidatene til å konkretisere de «luftige» visjonene for UiOs samfunnsansvar. "Vi ønsker oss kandidater som er konkrete, foreslår tiltak og tar tydelige standpunkt når det gjelder UiOs rolle i klimakrisen", skriver Nilsen.

Vi er helt enige med Nilsen i at visjoner er lite verdt uten konkrete tiltak. Klimaendringene er vår tids største utfordring. UiO alene kan ikke redde verden, men det er likevel mange ting vi kan gjøre lokalt som vil ha effekt. 

Bygninger og laboratorier
Det viktigste miljøtiltaket vi kan gjennomføre ved UiO, er å innarbeide miljøperspektiver ved utforming, bygging og drift av alle bygg ved UiO. Bygningsmassen står for det meste av UiOs energiforbruk, også i hverdagen, da til oppvarming og belysning, til ventilasjon samt til dataservere/maskiner. Vi må gjøre alt vi kan for at bygningsmassen drives energieffektivt. Vårt rektorteam lover at alle nybygg ved UiO skal være klimavennlige og miljøsertifisert. Miljøsertifiseringen av det nye Livsvitenskapsbygget viser vei.

Transport
Det neste viktige grepet i hverdagen er å sørge for at flest mulig ansatte og studenter enkelt kan komme seg bilfritt til campus. Vi er glade for at studentene i fjor fikk gjennomslag for sin mangeårige kamp for bysykler på campus. Vi støtter Oslo kommune i arbeidet for flere sykkelstier og ønsker mange sykkelstier i tilknytning til UiOs studiesteder, slik at vi blir del av det større sykkelnettet som nå bygges ut i Oslo. Dette vil vi jobbe for i tett dialog med kommunen, som del av vår større visjon om Oslo som studentby. 

Et annet initiativ fra blant annet Grønn Liste og Framtiden i våre hender har vår fulle støtte. Vi er enige i at antallet flyreiser ved UiO utgjør en stor kilde til klimagassutslipp og at antallet må ned. Dette kan vi tilrettelegge for gjennom enkle tiltak, som å investere mer målrettet i fasiliteter for videokonferanser og annen konferanseteknologi. Det krever relativt lite ressurser og bør være raskt å få til.

Relatert følger vi med interesse et SiU-finansiert prøveprosjekt for grønn internasjonalisering ved vårt utdanningsvitenskapelige fakultet, hvor virtuell mobilitet gir klimanøytral internasjonalisering som treffer hele kull av studenter. Våre masterstudenter har her et felles læringsmiljø med "graduate-students" ved Universitetet i Iowa. Felles forelesninger, diskusjoner, øvelser og student-vekselvirkning. Internationalisation at home.

I samarbeid med SiO og eventuelt andre partnere vil vi trekke student- og forskerboliger inn på campus og i nærheten av UiOs tre campuser, særlig UiO Blindern. Vårt rektorteam støtter for eksempel planene om flere nye studentboliger på Vestgrensa. Dette kan spare samfunnet for klimagassutslipp fordi det blir mindre behov for bruk av bil og annen transport, og flere kan gå og sykle til og fra studier og jobb. Flere studentboliger nær campus vil dessuten skape liv og aktivitet større deler av døgnet og gjøre UiO Blindern til et tryggere og mer attraktivt byområde.

Grønne anskaffelser

UiO kjøper tjenester og varer for betydelige beløp hvert år gjennom offentlige anskaffelser. Anskaffelsesprosesser er et viktig virkemiddel som i dag ikke brukes godt nok for miljøsaken. Såkalt «grønne anskaffelser» er allerede i ferd med å bli stort i staten, jf. Difi

Team Stølen & Mo vil kreve at UiO stiller miljøkrav til sine tjenesteleverandører. Erfaringene fra Veireno-skandalen i Oslo illustrerer at det ikke bare er pris en må se på, men også bærekraftighet, tidligere track record og mer. UiO som en stor innkjøper må sikre profesjonalitet og bruke sin størrelse til å være med på å vri anbud i grønnere retning. 

Samfunnsengasjement - blant ansatte og studenter
På et mer overordnet nivå er det en rekke ting UiO kan og bør gjøre for å oppnå sitt samfunnsansvar knyttet til klimakrisen. Dette inkluderer å få flere av forskerne våre, både forskningsgrupper og enkeltforskere, til å ta del i den offentlige debatt og bli del av internasjonale samarbeid, som i FN og EU. Forskere ved UiO sitter på unik kompetanse på alt fra meteorologi til klimaforhandlinger. Denne kompetansen må benyttes bedre til å påvirke politikken. Dette henger tett sammen med team Stølen & Mos konkrete mål om å utvikle et "impact"-begrep for UiOs samfunnseffekt. 

Mer spesifikt krever vi av UiOs forskere å ta del i det offentlige ordskiftet for å ta til faglig motmæle mot klimaskeptikere og andre som debatterer og tar beslutninger på sviktende grunnlag. Det er uheldig at det fremdeles finnes aktivister, statsledere og norske toppolitikere som ikke aksepterer klimaendringene. Vi må motbevise dem med fakta.

Vi mener det var riktig av UiO å bidra til at stiftelsen Unifor trakk seg ut av fossile investeringer, og vi mener vi som universitet må bruke egne ressurser for å bidra til en grønn og bærekraftig utvikling. Vi verner dog om den akademiske frihet og vil ikke begrense, innenfor norsk lov, våre forskeres rett til selv å definere forskningstema.

Bærekraftig entreprenørskap

Jeg er en sterk tilhenger av KUTT Gourmet på Fredrikkebygningen, den sosiale entreprenøren som tirsdag til fredag hver uke servere bærekraftig mat til en billig penge studenter har råd til, ved å basere seg på overskuddsmat som ellers ville blitt kastet. Jeg har selv stått i den imponerende lange køen som oppstår før åpningstid. Vi ønsker denne typen ordninger hjertelig velkommen til UiO og vil arbeide aktivt for flere slike tilbud der dette er mulig. 

Vi bør styrke båndene til miljøer av sosiale entreprenører, som SoCentral, og vurdere om konkrete aktører som Kompass & CO, Kompass Young Gardeners, Matvett, Epleslang AS og flere kan levere tjenester til UiO. 

Vi bør også være flinke til å følge med på nye initiativer drevet av unge mennesker, som Sustainability Hub Norway (S-HUB) og Young Sustainable Impact (YSI), og vurdere om UiO bør samarbeide med slike aktører og gjennom det hjelpe kanskje særlig i en startfase. 

Vi håper Nilsen og Grønn Liste er fornøyd med forslagene til hvordan vi vil få UiO til å ta samfunnsansvar for miljø og klima. I samsvar med vårt overordnede mål om bedre samspill på UiO, for eksempel tidligere inkludering av studenter i beslutningsprosesser, tar vi gjerne imot innspill fra alle som har gode ideer til hvordan UiO kan vinne klimakampen. Det er imponerende hvordan Grønn Liste har fått til dette internt i Studentparlamentet ved UiO. Opprettelsen av blant annet Grønn Liste og Concerned Students Norway er bare de nyeste av mange eksempler på at det er et sterkt engasjement for klimasaken på lokalt nivå ved UiO. Vi tror det er mange gode ideer blant UiOs ansatte og studenter, og vi vil gjerne høre mer om disse. 

---

Denne saken er publisert som leserbrev i Uniforum 20 februar.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)