Artikkel

Livsvitenskapsbyen Oslo - refleksjoner etter Oslo Life Science 2017

OsloLifeScience
En inspirerert byrådsleder Raymond Johansen under torsdagens møte.

Livsvitenskapsbyen Oslo - refleksjoner etter Oslo Life Science 2017

Oslo Life Science 2017 har vært en betydelig suksess, og det er på sin plass med både takk og gratulasjoner til alle involvert. I år var konferansen et samarbeid mellom UiO, OUS, LMI og Oslo kommune og hadde av naturlige årsaker hovedfokus på helse. I årene som kommer skal konferansen utvikles videre. Tematisk og disiplinært. Dette er bare begynnelsen.

Konferansen ble etablert av flere årsaker, men ikke minst fordi mandatet sier at UiO:livsvitenskap skal utvikle Osloregionen som et ledende miljø i livsvitenskap. Det krever at satsingen utvikler gode møteplasser. 

Oslo Life Science er en slik møteplass - en konferanse for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap.

Det var tre flotte konferansedager, og spesielt hyggelig var det å høre byrådsleder Raymond Johansens dedikasjon til livsvitenskapsbyen Oslo og Rikshospitalets forskningsdirektør Erlend Smelands påpekning av viktigheten av det sterke samarbeidet mellom OUS og UiO. Videre - svært hyggelig at Legemiddelindustrien la sitt Partnership4Life under Oslo Life Science's vinger.

Under fredagens paneldebatter ble UiO og satsingen likevel utfordret. Eksterne interessenter ønsker et åpnere universitet. Et universitet hvor samspillet med eksterne kunnskapsbedrifter er langt tettere.

Strategi for UiO eller regionen?
UiO:livsvitenskap bygger på en tydelig livsvitenskapsstrategi for UiO. Visjonen er å "sikre og styrke internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap".

For meg er det i dag klart at vi trenger en bredere og åpnere visjon. En visjon for UiO, men ikke bare for UiO. En visjon for hele Livsvitenskapsbyen Oslo. 

Flere var innom temaet i løpet av de tre innholdsrike dagene. Oliver Rittgen, CEO Bayer Nordic, sa i sin presentasjon på onsdag at i fravær av en stor industriell motor er det behov for at de ulike aktørene innen livsvitenskap kommer sammen om en felles visjon og strategi. 

Tim Rowe, grunnlegger av og CEO ved Cambridge Innovation Center i Massachusetts, påpekte torsdag betydningen av samspill mellom universitet og gründerbedriftene for at regionen skal utvikle og holde på talentene.

Kathrine Myhre, CEO OsloMedTech, gjentok budskapet under fredagens mer lokalt orienterte avslutningsdag, og UiO:livsvitenskaps direktør Finn-Eirik Johansen var klar i sin oppsummering. 

Denne nye visjonen må vi meisle ut i dialog med interessenter i samfunnet rundt oss. En visjon og en strategi som selvsagt må ta inn over seg hva et universitetet er og hva et ledende europeisk forskningsuniversitetet er. Men skal vi få en kollektiv kraft i regionen, er jeg overbevist om at Universitetet i Oslo må ta føringen.

Det handler om grunnleggende forskning og forskeriniterte problemstillinger, men det handler også om å utvikle den nysgjerrighetsdrevne forskningen som oppstår i samspillet med eksterne interessenter. Nysgjerrighet utvikles best i møtet mellom mennesker som tenker forskjellig, som kan gi hverandre nye perspektiver og som sammen tenker "ut av boksen" og nytt.

Det handler også om campusutvikling, om å tiltrekke talenter til regionen og gi talentene gode arbeidsforhold og muligheter. Samspillet regionalt og på mange ulike nivåer. Livsvitenskapsbyen og Universitetetsbyen Oslo. 

Nasjonalt og internasjonalt

Videre må vi se ut av Oslo og Norge. Blikket faller fort på København og Stockholm. Potensialet for og gevinsten ved et sterkere nordisk samarbeid er enorme - som påpekt av Liselotte Højgaard, professor ved Universitetet i København og medlem av den danske regjeringens growth team for life science.

Og vi kan og bør se videre. The Crick er et fantastisk forbilde. 

For lett omskrevet å sitere vår egen Inger Sandlie: Når de kan gjøre det, kan vi gjøre det.

For lett omskrevet å sitere statssekretær Bjørn Haugstad: Vi har uendelige muligheter.

UiO skal ha kraft i sitt samspill eksternt, og Oslo Life Science 2017 viser potensialet. UiO har etablert en viktig arena. Likevel dette er bare begynnelsen! 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)