Artikkel

Klart for Darwin-dagen

Darwin-wiki
Charles Darwin (fra Wikipedia)

Klart for Darwin-dagen

Mandag 13. februar feires den internasjonale Darwin-dagen ved Universitetet i Oslo. Dette er en årlig markering av fødselsdagen til Charles Darwin (født 12. februar 1809, død 19. april 1882). Dagen feires med foredrag av internasjonalt anerkjente evolusjonsbiologer.

Charles Darwins teori om evolusjon gjennom naturlig  seleksjon (utvalg) er grunnsteinen i evolusjonsbiologien. Basert på denne grunnsteinen har forskere, siden Darwin publiserte sine arbeider  (bl.a. Artenes opprinnelse i 1859), funnet svar på en rekke spørsmål innen evolusjonsbiologien. Finnes det flere spørsmål? Svaret er selvfølgelig JA.  Evolusjonsbiologer står fortsatt overfor en rekke viktige spørsmål som skal besvares.

Skalautfordringen

Kan evolusjon på ulike skalaer studeres med de  samme metodene? I den enden av skalaen studeres genetiske forandringer hos levende organismer som vi finner i naturen i dag. I den andre enden av skalaen ser forskere på utvikling av slekter/familier kartlagt ved hjelp av fossilrekker som strekker seg over millioner av år. Forskning på disse områdene innen evolusjonsbiologien er frem til nyere tid utført med ulike metoder. Dette har blant annet  ført til en fragmentering av forskningen innen evolusjonsbiologi. Er det mulig å forene dette?

Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)

Forskere ved Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved UiO arbeider for å finne sammenhenger innen evolusjonsbiologien på ulik skala. I senteret utvikles matematiske modeller som bidrar til økt forståelse av disse sammenhengene. Gjennom beregninger basert på kunnskap fra økologi og samspillet mellom arter oppnås økt forståelse for evolusjonen på ulik tidsskala.

Årets Darwin-dag

Forståelse av evolusjon på ulik tidsskala er også tema for forelesningene på årets Darwin-dag. Seminaret starter med foredraget "The evolution of interactions between plants and insects" av Douglas J. Futuyma. Han er kjent for sine fagbøker, som blant annet benyttes i faget Evolusjonbiologi ved UiO.  Dagen fortsetter med Emma Goldberg, som holder foredraget "Plant reproductive strategies: short-term and long-term evolution" og  Andrew Hendry, som snakker om "Ecology and evolution hold hands in Galapagos", før dagen avsluttes av vår egen Yngvild Vindenes, som stiller spørsmålet "Why individual variation is important for ecology and evolution".

Darwin-dagen ved UiO arrangeres av CEES og er åpen for alle som vil feire Darwin og evolusjonsbiologien utvikling! Les mer om programmet her.

Vil du ha flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev eller følg oss på Facebook.

Mer på Titan.uio:

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)