Artikkel

Bredde i metode, fag og studieobjekt

Gamle festsal
Ærverdige UiO Foto: UiO

Bredde i metode, fag og studieobjekt

Samfunnet utenfor akademia er best tjent med at det opprettholdes stor bredde i metode, fag og studieobjekter, skriver Stänicke og Vetlesen i en tankevekkende kronikk i Aftenposten i dag. Akademia er også best tjent med dette. Historien har vist at vi ikke kan forutsi hvor de banebrytende tankene og ideene kommer. Vi må gjøre det uventede mulig og fremelske nye spissmiljøer. Vi kan verken planlegge eller ensrette oss til gjennombrudd. 

Samtidig er både Benner og Öquists 2014-analyse av norsk forskning og rådene som UiOs internasjonale rådgivningsgruppe overleverte rektor Ole Petter Ottersen i 2015, helt klare på at konkurranse er påkrevd for å heve norsk forsknings kvalitet og gjennomslagskraft.

UiO må fortsatt ha som målsetning å være et ledende europeisk forskningsuniversitet. Dette krever at vi bruker våre egne ressurser klokt og at vi henter eksterne midler i en hard nasjonal og, i økende grad, internasjonal konkurranse. Ekstern finansiering er ikke da først og fremst et økonomisk insentiv for institusjonen, men en betydelig mulighet for våre forskere.

Vi må ikke frasi oss denne muligheten til å styrke universitetets primære aktivitet, men utnytte de mulighetene dette gir.

Allerede i dag er mange miljøer avhengig av ekstern finansiering for å utvikle kunnskap vi som samfunn trenger og på et nivå som tilfredsstiller de utålmodige forskerhjerter. Vi må ikke tro noe annet enn at det normalt er sterk konkurranse om disse eksterne midlene. 

Gode vilkår for fremragende og nysgjerrighetsdrevet forskning er dog ingen selvfølge. De betingelsene må kjempes fram, forsvares og røktes. Vi må ikke minst arbeide for at slike betingelser også er til stede for humaniora og samfunnsforskning – og at grunnleggende forskning tydelig inkluderes og integreres også i de tematiske forskningsprogrammene. Det å bidra til å løse samfunnets utfordringer, er en sentral del av UiOs samfunnskontrakt. Samtidig må vi utvikle beredskap for fremtiden.

"Kvalitet i bredden" er sammen med miljøer som er spisset for å drive banebrytende forskning og for å belyse og løse aktuelle samfunnsutfordringer, helt nødvendig for et stort, moderne universitet som tar mål av seg til å være en tung akademisk premissleverandør for morgendagens samfunn.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)