Artikkel

Studiebarometeret – hva forteller det oss?

Studenter
Studenter på programseminar. Bruk bildet.

Studiebarometeret – hva forteller det oss?

Tallene fra den fjerde årgangen av Studiebarometeret ble presentert i dag.  Gir barometeret oss verdifull informasjon? Ser vi noen trender? Hva betyr tallene?

NOKUTs målsetting med Studiebarometeret

Studiebarometeret ble opprettet for å vise studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske læresteder. Videre er målsettingen med barometeret at svarene fra studentene skal bidra til kvalitetsutvikling i høyere utdanning samt gi nyttig informasjon til institusjonene om studiekvalitet.

Svarene, trender og kvalitet

Studentenes oppfatning av våre studier er viktig, så svarene og kommentarene som kommer frem gjennom Studiebarometeret, har betydning for hvordan vi utvikler oss. Mer betydningsfullt enn de konkrete tallene som presenteres hvert år, er om vi kan observere trender i målingene gjennom flere år.

Det er imidlertid viktig å understreke er at Studiebarometeret gir begrenset informasjon om hvor høy eller lav kvaliteten på et studieprogram faktisk er. Videre skal man også være forsiktig med å sammenligne studieprogrammer og ikke minst sammenligne studieprogrammer på tvers av institusjoner.  

Studie- og læringsmiljø

Et eksempel der vi ser en klar forbedring og et område der vi ligger godt over gjennomsnittet, er studentenes oppfatning av studie- og læringsmiljø. Det er gledelig at dette slår ut positivt, da vi har investert betydelig i utviklingen av studie- og læringsmiljø de siste årene. Et eksempel på større tiltak som er kraftig videreutviklet de siste fire årene, er satsingen på førsteårsstudenten med blant annet programseminarer og ForVei.

I år er det fjerde året Studiebarometeret publiserer sine tall, og det er veldig oppløftende å observere at tiltak virker!

Hovedbilde for realfag og teknologi ved UiO

Med et par unntak, for eksempel studie- og læringsmiljø som er nevnt over, er det ingen store endringer for studiene innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Vi  ligger nær eller litt over gjennomsnittet på de fleste målinger, og vi får de høyeste og laveste ”tallene” der vi forventer at de skal komme. 

Til høsten starter vår nye portefølje av studieprogrammer, og det blir spennende å se utviklingen i årene som kommer. Noen av de områdene vi mener vi er svake på (ikke nødvendigvis i forhold til andre), jobber vi mye med i de nye programmene. Et eksempel er internasjonalisering, i den forstand at vi ønsker at en større andel av våre bachelorstudenter skal velge å ta deler av studiene i utlandet (og på Svalbard). Andre eksempler på saker som Studiebarometeret tar opp og som vi jobber mye med, er innføring av nye studentaktive lærings- og undervisningsformer samt utvikling av bedre og mer helhetlige mekanismer for tilbakemeldinger til studenter gjennom emner og studieløp.

Vi skal også arbeide for å øke svarprosenten, selv om vi også her ligger nær landsgjennomsnittet.

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)