Artikkel

Institutt for teknologisystemer offisielt åpnet

ITS-huset
UiO-logoen og seilet på plass på Kjeller.

Institutt for teknologisystemer offisielt åpnet

Denne uken ble vårt nye institutt, Institutt for teknologisystemer(ITS), på Kjeller offisielt åpnet av statssekretær Bjørn Haugstad. Vi gav også publikum noen smakebiter på hva ITS skal drive med i årene som kommer.

Takk for innsatsen

Instituttleder for det nye instituttet, Stian Løvold, ledet seansen - og han åpnet ved å gi en orientering om historien på Kjeller og hvorfor virksomheten ved UNIK nå er blitt Institutt for teknologisystemer(ITS) ved Universitetet i Oslo.  Stor takk til Stian og alle våre nye medarbeidere på Kjeller for et glimrende åpningsarrangement og ikke minst den store entusiasmen som vises for det nye ”prosjektet”  UiO har startet på Kjeller.

Momenter fra talene

Forskningsinstituttene på Kjeller var også hjertelig til stede under åpningen, med flotte innlegg fra våre store samarbeidspartnere FFI og IFE ved henholdsvis direktør John-Mikal Størdal(FFI) og Nils Morten Huseby(IFE). Vi fikk også en spenstig hilsen fra NHO ved seniorrådgiver Daniel Ras-Vidal, der han koblet vår virksomhet innen teknologisystemer til den rådende politiske situasjon etter valget i USA.  Ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune ønsket UiO velkommen til kommunen, og han var synlig fornøyd med at kommunen nå var blitt en universitetskommune.  Statssekretær Bjørn Haugstad utrykte, på vegne av Regjeringen, stor tilfredshet med at UNIK var blitt en del av UiO og ikke minst de ambisjoner vi har om samarbeid med arbeidslivet generelt og fagmiljøene på Kjeller spesielt. Rektor Ole Petter Ottersen vektla blant annet det potensial som ligger i samhandlingen med Kjeller-midlene når det gjelder utvikling av morgendagen arbeidsplasser. Sammen med Kjeller-miljøene får også UiO større muligheter for deltagelse i store internasjonale prosjekter i Europa. Ole Petter har selv blogget om ITS.

Litt om fremtiden

Jeg hadde gleden av å runde av med å se litt fremover og nevnte to eksempler på hva som er igangsatt av nye tiltak på Kjeller og for å styrke samhandlingen mellom Kjeller- og Blindern-miljøene. ITS bidrar selvfølgelig rett inn i våre utdanningsprogrammer fra dag én, men vi har startet arbeidet med å etablere et nytt masterprogram lokalisert til Kjeller. Arbeidstittelen for dette programmet er ”bærekraftige energisystemer”.  Videre har en rekke fagpersoner, både på Kjeller og på Blindern, bidratt i utviklingen av den nye fagplanen for Institutt for  teknologisystemer. I tillegg til den aktiviteten som overdras fra UNIK, starter vi i 2017 også et nytt stort forskningsprosjekt ved ITS i samarbeid med FFI og IFE.

Overvåkning og drift  av infrastruktur for fornybar energi

Dette forskningsprosjektet skal handle om autonom overvåkning av infrastruktur for produksjon, lagring og distribusjon av fornybar energi, og forener således instituttets to satsingsområder: energisystemer og autonome systemer/sensorteknologi.

droneforside970
Droner vil bli brukt i overvåkning av infrastruktur for produksjon, lagring og distribusjon av energi. 

Morgendagens fornybare energi-infrastruktur vil bestå av store mengder systemer og komponenter over store arealer og i ulike størrelser. Typisk eksempel er fordeling av større og mindre solcelleanlegg med tilhørende lagringskapasitet og koblinger til strømnett. I fremtiden vil disse systemene også være integrert med elektriske kjøretøyer og et stort antall regulerbare elektriske enheter. Dette konkrete prosjektet fokuserer på overvåkning av solcelleanlegg spesielt, men metodikken vil kunne overføres til annen infrastruktur.

Prosjektet omhandler blant annet ytre overvåkning av solcelleanlegg ved hjelp av droner, overvåkning av indre ytelsesparametere for solcelleanlegg som sammenholdes med sensordata fra dronene og andre data, samt optimal styring og kontroll av anleggene basert på tilgjengelige data.

Prosjektet har et stort innovasjonspotensial, og prosjektet skal utvikle en prototype/demonstrator på et eksisterende anlegg. Prosjektet er et samarbeid mellom UiO, FFI og IFE og drives fra Institutt for teknologisystemer (ITS) på Kjeller.

 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)