Artikkel

Har utvidet fra Blindern til Kjeller

Har utvidet fra Blindern til Kjeller

2. februar var dagen endelig kommet. Det som tidligere het Universitetssenteret på Kjeller (UNIK), ble fra årsskiftet lagt inn under Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, og i går ble det formelt åpnet med det nye navnet Institutt for teknologiske systemer.

Institutt for teknologisystemer, Kjeller, Stian Løvold, Morten Dæhlen, Ole Petter Ottersen
Instituttleder Stian Løvold (t.v.), dekan Morten Dæhlen og rektor Ole Petter Ottersen klare for å feire det nye fellesskapet. Foto: Martin Toft, Uniforum

Instituttleder Stian Løvold kunne fortelle at da han begynte som student på 70-tallet, hadde han en skoeske full av hullkort som han brukte på det som dengang var Norges mest avanserte tungregnemaskin - og som var plassert her, skriver Uniforum.

– For oss er det viktig at ideer blir utviklet til bruksrettede ting. Nettopp derfor blir Institutt for teknologisystemer et viktig institutt, sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen og la til at han så frem til et enda bedre samarbeid med Institutt for energiteknikk og Forsvarets forskningsinstitutt, som også holder til i forskningsparken på Kjeller.

Instituttet tilbyr fire masterstudier: Elektronikk og datateknologi, Informatikk: programmering og nettverk, Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, Materialer, energi og nanoteknologi.

Les mer på Titan.uio.no:

Algoritmene som både kan brukes til oljeleting og kreftscreening

– Studenter som stiller spørsmål, er universitetets viktigste bidrag til innovasjon

Kombinerte data – fikk ny viten om isbreers massetap til havet