Artikkel

Kultur for kvalitet & en helhetlig personalpolitikk

Røe Isaksen under lanseringen i Realfagsbiblioteket
Røe Isaksen under lanseringen i Realfagsbiblioteket

Kultur for kvalitet & en helhetlig personalpolitikk

Kultur for kvalitet heter stortingsmeldingen Torbjørn Røe Isaksen lanserte rett før helgen. Det var en festdag for alle oss som er engasjert i undervisning, studenter og fagutvikling. Alle med interesse for universitetspolitikk og universitetshistorie vil ha glede av å se nærmere på dokumentet statsråden valgte å legge fram på UiO, hans alma mater

Utdanning er som kjent en hovedsatsning for oss i Stølen & Mo-teamet. Mange av de analysene og satsningene vi trekker fram i vår plattform, gjenfinnes i den nye stortingsmeldingen. 

Det kan forklares med at plattformen i likhet med stortingsmeldingen er utviklet med utgangspunkt i et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. Det må også det videre arbeidet med utdanningskvalitet på UiO være.

I Stølen & Mo-teamet er vi alle engasjert i utdanning på våre respektive felt og samarbeider allerede tett om utdanningsspørsmål. Høye ambisjoner for utdanningsvirksomheten stiller krav til tettere og mer systematisk samarbeid. Vår prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo har mer enn 10 års erfaring som programleder og prodekan for studier på HF. Hun har førstehåndserfaring med mange av de tiltakene regjeringen nå vil innføre: bruk av praksisprofessor, kollegaveiledning, tett samarbeid med arbeidslivet, meritteringsordninger for undervisning, innføring av internasjonale og norske praksisordninger etc. 

Vi mener Røe Isaksen har rett når han sier at vi må ta et mye klarere ansvar for å inkludere studentene i det akademiske fellesskapet. Han forventer at institusjonene tar mer ansvar for studentene, at de prioriterer og tar et tydelig ledelsesansvar. Dette ansvaret har vi tydelig skrevet inn i vår plattform. 

Men vi vet alle at det skal mer til enn et velvalgt ord for å få politikk til å bli handling. Det skal mer til enn tilrettelegging fra universitetets øverste ledelse for å nå ambisjonsnivået for UiO. Vi vet også at de ansatte på UiO allerede er hardt presset på tid; UiO preges av «overload», skriver ekspertgruppen av internasjonale akademikere og ledere som har vurdert UiO (den såkalte SAB-rapporten). Når vi skal arbeide videre med de utfordringene som er tydeliggjort i Kvalitetsmeldingen, må vi se etter muligheter for å frigjøre tid, slik at ansatte kan få ro til å gjøre det utviklingsarbeidet som ligger foran oss. God utdanningsledelse krever helhetlig personalpolitikk. 

Det å skape en kultur for kvalitet, krever at vitenskapelig ansatte, administrasjon, ledelse og studentene jobber integrert og konstruktivt sammen. Denne våren arbeider vi videre med problemstillingene fra kvalitetsmeldingen og utarbeider et utdanningspolitisk manifest. Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill. 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)