Artikkel

Høythengende pris til solfysikere fra UiO

Arctowski-vinnerne 2017
Prestisjetung pris til professorkollegene Mats Carlsson (t.v.) og Viggo Hansteen ved Solfysikk-gruppen ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Foto: Tore Oldeide Elgvin

Høythengende pris til solfysikere fra UiO

Mats Carlsson og Viggo Hansteen tildeles den prestisjetunge Arctowski-medaljen for deres arbeid for å løse gamle solmysterier.

– Vi snakker om en femtedels Nobelpris. I hvert fall med tanke på størrelsen på prispengene, sier professor i solfysikk Mats Carlsson med et smil. 

Vinnerne av Arctowski-medaljen 2017
Vinnerne av Arctowski-medaljen 2017, Viggo Hansteen (t.v.) og Mats Carlsson i Solfysikk-gruppen ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Foto: Tore Oldeide Elgvin

Carlsson og professorkollega Viggo Hansteen, begge ved Solfysikk-gruppenInstitutt for teoretisk astrofysikk (ITA) ved UiO, deler Arctowski-prisen 2017 for sitt bidrag i vår forståelse av fysiske prosesser på solen.

Det er klart etter en annonsering fra amerikanske National Academy of Sciences (NAS) nå i kveld norsk tid.

Vitenskaps-mastodonten deler ut prisen annethvert år for å anerkjenne fremragende bidrag innen solfysikk, og det er en av de aller gjeveste utmerkelsene man kan oppnå innen fysikk. 

Tok regningen

– Jeg må si at dette var veldig stort. Det føles selvfølgelig veldig bra med anerkjennelse, men også den økte oppmerksomheten det gir føles bra, sier en tydelig stolt Carlsson.

Om arctowski-medaljen

  • Oppkalt etter den polske geofysikeren og oppdageren Henryk Arctowski
  • Opprettet i 1958 etter ønske fra Arctowskis kone Jane Arctowska.
  • Deles ut av amerikanske National Academy of Sciences (NAS).
  • Utdelt første gang 1969, og deretter annen hvert år.
  • Prispengene utgjør 100 000 USD til prisvinneren og tilsvarende støtte til vinnerens forskning. 
Arctowski Medal Header
Banner fra hjemmesiden til Arctowski-medaljen. Illustrasjon: National Academy of Sciences

- Hvordan fikk dere vite om tildelingen?

– Viggo og jeg var på konferanse sammen i San Fransisco i regi av American Geophysical Union, da vi fikk hver vår e-post om av vi er årets vinnere, forteller han.

- Ble det noen feiring der borte?

– Vi feiret med en bedre middag. Jeg tok regningen, sier solfysikeren og ler.

Den andre prismottakeren, Viggo Hansteen, befinner seg for tiden i Granada, men utaler i en e-post til Titan.uio.no at han setter enormt pris på utmerkelsen:

– Som vitenskapsmann hender det i mørke stunder at man tenker at man har brukt krefter, og ikke minst tid, og lagt hele sin sjel i å arbeide med noe som ingen andre har den minste interesse av.

– Selvsagt får man av og til belønning i form av ny forståelse, men det er fantastisk at også andre setter pris på det en har gjort.

Løste gamle solmysterier

Hansteen og Carlsson får prisen for sin ledelse av den såkalte Bifrost-modellen, som har involvert flere forskere ved Solfysikk-gruppenITA. Modellen har i stor grad forbedret vår forståelse av de fysiske egenskapene til solen.

– Et problem innen solfysikk er at vi ikke kan gjøre eksperimenter. Vi kan for eksempel ikke slå på noe og se hva som skjer. Og vi ikke kan måle ting inni sola. Temperaturmålinger kan kun forstås ved å se på sollyset.

Bifrost-illustrasjon
Prisvinnerne får prisen for ledelsen av utviklingen av den såkalte Bifrost-modellen, som har har gitt nøkkelinsikt til vår forståelse av egenskaper hos solen. Her vises en illustrasjon fra en simulering som viser "cool" (80 kK) short loops. Illustrasjon: Carlsson, M., et al. 585, A4, Astronomy & Astrophysics. 

– Derfor må vi lage modeller som oversetter hvordan sola ser ut utenpå, til hva som fysisk skjer der oppe.

– Spesielt spennende er det å se når observasjonene ikke stemmer med komponenter i modellen. Det betyr at disse fysikalske komponentene er viktige, og at vår forståelse av fysikken er mangelfull. Når vi får bedre overensstemmelse ved å endre på beskrivelsen,  gir det ny innsikt. 

Støtte til videre forskning

Men det er ikke bare de to prisvinnerne som får sole seg i glansen av utmerkelsen. I tillegg til 100 000 USD til prisvinnerne, gis også et tilsvarende beløp til videre forskning ved hjeminstitusjonen.

– Det er veldig hyggelig at vi får et beløp som skal øremerkes solforskning, det vil gi mulighet til å foreta faglige reiser, betale lønn til en ung forsker som trenger det, og invitere solgruppen ved ITA på seminar.

Utdelingen av prisen skjer 30. april i National Academy of Sciences’ lokaler i Washington (USA). 

Mer på Titan.uio.no:

Forskerprofil: Solstrålen fra Sverige

Fly over solen – NASA lager reportasje om norsk solforskning

Det mystiske grensesjiktet

Toppmøte i solfysikk på UiO

Kontakt:

Professor Viggo Hansteen

Professor Mats Carlsson

Solfysikk-gruppen ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Les mer:

Om Arctowski-medaljen og tidligere vinnere

 

Les også

Mauritius-parakitten er et sjeldent eksempel på en art som er blitt reddet, takket være vernetiltak

Fuglearter dør ut mye fortere enn vi trodde, men vernetiltak hjelper

Nye beregninger viser at fuglearter dør ut fem ganger fortere enn før antatt og ca. 1000 ganger fortere enn de ville gjort uten menneskelig påvirkning. Den gode nyheten er at vernetiltak faktisk virker – så godt at utryddelseshastigheten blir redusert med hele 40 prosent.

Academics must play games in order to get ahead in the race for citations

“Researchers must play games that damage the quality of science”

“Academics should stop worrying too much about indices", says Professor Colin Chapman from the George Washington University. Professor Nils Chr. Stenseth at the University of Oslo agrees: "The scientific journals' obsessive use of indices is damaging the quality of science", he says.

Ole Marius Hoel Rindal

Ultralyd-forbedringer gir også utfordringer

Medisinsk ultralyd har vært gjennom en enorm teknologisk utvikling. Med en ultralyd-app på telefonen kan man nå se bilder av foster, hjerte, blodårer og indre organer. Men teknologiske framskritt byr på nye utfordringer.