Artikkel

"Analog" helg før viktig forskningsuke

Analoge helger tilbringes ofte til fjells - bilde fra en bedre vinter
"Analoge" helger tilbringes ofte til fjells - bilde fra en bedre vinter, dog.

"Analog" helg før viktig forskningsuke

Jeg har hatt en "analog" helg. Det er viktig av og til. Når samfunnets tempo akselererer, trenger vi alle mer enn noensinne ro og rom til å være hele mennesker. Betydningen av dette øker med globaliseringen, digitaliseringen og de nye teknologiene. Når jeg så søndag åpner e-post og sosiale medier igjen, ser jeg at det blir en ny uke i balanse mellom å være prodekan på MN og å være i rektorvalgkamp. Og uka vil i stor grad dreie seg om forskning.

Som vanlig er uka prega av at fakultetet er stort og heterogent. Tirsdag er det strategimøte mellom Naturhistorisk Museum og MN-fakultetet, onsdag leder jeg styret for UiO:livsvitenskap, og fredag er jeg innkalt til møte om strategiske kontakter og næringslivskontakt. Prodekanforpliktelser.

Dermed får jeg ikke, som rektorkandidat, vært med på gjenåpningen av Sophus Bugges hus. Til gjengjeld skal jeg innom den offisielle innvielsen av Akademisk skrivesenter imorgen.

Et høydepunkt i tiden som kommer er oppfølgingen av MNs tverrfaglige Endringsmiljøer. Det ble etablert seks slike høsten 2015, og nå skal vi ha korte, ubyråkratiske dialogmøter. I stedet for å be om skriftlig rapportering, inviterer vi oss til "low-key" dialogmøter. Vi vil høre hvordan det går og tar gjerne innspill på hvordan vi som fakultet kan bidra til at disse miljøene lykkes faglig. 

PharmaTox er først ute, og den egeninitierte årsrapporten Hedvig Nordeng har sendt oss, viser at miljøet utvikler seg raskt og positivt. Vi gleder oss til møtet. Ikke bare er det enkelt og ubyråkratisk. Erfaring tilsier at det er hyggelig og meget interessant.

Jeg "fant" også i min inbox prosjektplanen til en av de få, men viktige innovasjonsklusterne som nå etableres ved MN. Temaet for dette spesifikke minisenteret er Intelligent bildeveiledet behandling. Institutt for informatikk er vertskap, og senteret involverer GE Vingmed Ultrasound.

Innovasjonsklusterne er viktige for MN, og jeg siterer prosjektplanen: "Rollen til universiteter i innovasjonsprosessen har endret seg fra å være del av en lineær innovasjonskjede til, i dagens kunnskapsbaserte samfunn, å være del i en interaktiv prosess. Til forskjell fra lineær eller vertikal innovasjon som dominerte under den industrielle revolusjon, kjennetegnes åpen innovasjon i det kunnskapsbaserte samfunn ved nært samarbeid mellom universiteter, industri og myndigheter.

Et innovasjonskluster er en av flere måter å legge til rette for et nært universitet-industri samarbeid på ved å kombinere industriens kjennskap til relevante problemer med universitets evne til å produsere ny kunnskap gjennom forskning. I dette tilfelle vil også den teknologiske ekspertise og verktøykassen som industrien sitter på kunne bidra til å akselerere utviklingen av nye metoder innen det akademiske miljøet."

Parallelt med dette er det en viktig uke for våre SFF-finalister. Senterlederne intervjues som en del av en prosess som kulminerer med offentliggjøring av nye sentre i mars. Her er det bare å krysse fingrene og ønske lykke til. Dette er ikke minst viktig når vi vet at 3 av 5 ERC-tildelinger går til forskere fra SFF. 

Og for å avslutte litt sjåvinistisk - her er en lenke til NFRs nyhetssak som også lå i inboxen etter min analoge helg; to av tre norske ERC-consolidator-grant-tildelinger denne høsten gikk til UiO. Jeg gleder meg med vinnerne.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)