Artikkel

Min største dag ved UiO er akkurat i dag

Studenter på ifi rundt et bord
Studenter i aktiv samhandling på Blindern

Min største dag ved UiO er akkurat i dag

Av alle store dager jeg har opplevd gjennom snart 40 år på og omkring Universitetet i Oslo, er nok dagen i dag den aller største. Vi lanserer i dag våre nye studieprogrammer innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo.

Priser og prosjekter

Lanseringen i dag er også dagen etter at Olav Thon-stiftelsen ga to av tre priser for fremragende undervisning til forskere/lærere ved vårt fakultet . Olav Thon-stiftelsen ga også støtte til våre to søknader om midler til studentaktiv forskning. Disse prisene og prosjektene passer som hånd i hanske inn i den videre utvikling av de nye studieprogrammene.

Porteføljen

Hele den nye porteføljen består av 14 bachelorprogrammer, to 5-årige masterstudie, samt en bred portefølje av masterprogrammer på toppen av bachelorprogrammene. Høsten 2017, nærmere bestemt i midten av august, vil et nytt kull av studenter starte sine realfags- og teknologistudier på Blindern. Disse møter altså til nye studieprogrammer som selvfølgelig inkluderer alle de nye tiltakene vi har etablert gjennom vårt store utdanningsprosjekt (InterAct).

Jeg kommer til å skrive mye om de nye studieprogrammene her på bloggen i tiden som kommer, så følg med! Hva er nytt? Her er noen elementer.

Fra det helt nye til viktige justeringer

Antall studieprogrammer er uendret i forhold til tidligere, så det er lagt ned like mange programmer som det er opprettet nye. Alle de øvrige programmene er revidert og omstrukturert. Vi har alltid hatt gode utdanninger innen realfag og teknologi ved UiO, så det er viktig å understreke at  mye av det faglige innholdet hentes og videreutvikles fra de programmene som fases ut.

Beregninger står sentralt

Alle utdanninger innen realfag og teknologi ved UiO gjennomgår kontinuerlig faglig fornyelse. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. Når vi nå gjør en stor omlegging, tar vi også noen ekstraordinære faglige løft. Et av disse er at vår store og langsiktige satsing på ”computing in science education” nå implementeres i hele bredden av vår utdanning. Vårt nye senter for fremragende undervisning vil stå sentralt i dette arbeidet. En viktig effekt av dette er at vi i betydelig større grad enn tidligere kan eksponere studenter for forskning tidlig i studiene. Vår satsing på studentaktiv forskning er viktig, så det var derfor ekstra hyggelig at vi i går fikk støtte til to slike prosjekter fra Olav Thon-stiftelsen. Jeg kommer tilbake til andre nyheter i et senere innleg

Undervisnings- og læringsformer

Nye undervisnings- og læringsformer står sentralt i utvikling og revisjon av emner, og vi har i arbeidet med de nye programmene vært særlig opptatt av helhetlige sammenhenger på tvers av emner, både innenfor et semester og over flere semestre. Vårt tverrfaglige emnetilbud utvides, og det blir enklere for studentene å velge ulike masterretninger etter endt bachelor.  Alle bachelorprogrammene får også et såkalt utviklingssemester, slik at det blant annet skal bli lettere å ta deler av utdanningen i utlandet. I dette bildet kan vi for eksempel nevne at studentene kan velge en arktisk profil på sin utdanning. Dette tilbudet gis i samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Dagen i dag ved Universitetet i Oslo

Det var en stor dag for meg den dagen jeg tok mine første skritt på Blindern. Det var en stor dag for meg den dagen jeg tok min doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Det var en stor dag for meg den dagen jeg ble professor i matematisk modellering ved Institutt for informatikk. Det var en stor dag for meg den dagen vi åpnet Ole Johan Dahls hus, på selveste 200-årsbursdagen til Universitetet i Oslo. Jeg erindrer også mange andre store dager, men ingen dager slår dagen i dag!

 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)