Artikkel

Sentrene BiO og NCMM er blitt ett

Sentrene BiO og NCMM er blitt ett

Sammenslåing NCMM og BiO
Foto: UiO/Øystein H. Horgmo

Norsk senter for molekylær forskning (NCMM) og Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) slo seg formelt sammen til ett senter 2. januar 2017.

Det nye senteret fortsetter å hete NCMM og består av to avdelinger: NCMM Translasjonsforskning (tidligere NCMM) og NCMM Bioteknologi (tidligere BiO). Senteret er planlagt for tilsammen 11 forskergrupper.

NCMM og BiO var to parallelle sentre bygd opp etter samme modell – der unge, talentfulle forskere rekrutteres internasjonalt og tilbys gruppelederstillinger for fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Sentrene har vært samlokalisert i Forskningsparken og har hatt en felles direktør.

Helse Sør-Øst, Forskningsrådet og EMBL innstilte på en sammenslåing av de to sentrene. Styret ved Det medisinske fakultet vedtok på vegne av Universitetet i Oslo i juni 2016 at BiO og NCMM skulle slå seg sammen til ett senter.

Sammenslåingen av BiO og NCMM vil gjøre det nye senteret sterkere både vitenskapelig og strategisk, også med tanke på lokal forankring, infrastruktur og økonomi. Senteret vil fortsette å være lokalisert i Forskningsparken.

Kategori (smånytt):