Artikkel

NHO og framtidens kompetansebehov

Studenter i Entropia
Studenter i tett dialog. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO Bruk bildet.

NHO og framtidens kompetansebehov

Alle som er opptatt av utdanning, er opptatt av framtidens kompetansebehov. NHO er med rette bekymret for om vi rekrutterer godt nok til realfag- og teknologistudier. NHO mener dessuten at Norge har for mange mastergrader innen så ulike områder som økonomi, samfunnsfag og humaniora. Skogen Lund vil derfor ta studieplasser fra de humanistiske og samfunnsvitenskapelige studiene og gi dem til realfagene og teknologistudier. Dette siste var det mange som protesterte mot i løpet av gårsdagen. Også statsråden, som har rykket ut og forsvart humaniora og samfunnsvitenskap på det mest forbilledlige. 

Hadde diagnosen vært korrekt, så ville medisineringen uansett vært feil. Refordeling av studieplasser på universiteter og høyskoler vil jo ikke i seg selv løse problemet. For å få flere unge mennesker til å velge realfag- og teknologistudier, må vi satse enda mer på realfag og teknologi på ungdomstrinnet og i videregående skole enn vi gjør i dag. Bare på denne måten får vi mange nok velkvalifiserte søkere til framtidens real- og teknologifag.

Men vi vet også at framtidens næringsliv vil ha behov for humanister og samfunnsvitere som kan realfag og teknologi, og realister og teknologer som forstår seg på kultur- og samfunnsutfordringer. "Har vi i kapløbet om at skabe hurtigere, bedre og mere effektiv teknologi glemt mennesket?" spurte David Budtz Pedersen nylig i Politikken. Behovet for å se samfunn og teknologi i sammenheng, er åpenbart.

Framtidens arbeidsmarked kommer til å trenge kandidater som kan sitt fag, men som også vet hvordan man arbeider på tvers av disipliner. Kandidater som kan realfag og teknologi, men som også bevisst reflekterer over hvordan teknologien påvirker samfunnet. Humanister og samfunnsvitere som forstår og aktivt forholder seg til den raske teknologiske utviklingen. Kanskje en slik problematisering ville gitt en mer produktiv debatt? 

Vi tror den gode fagutviklingen de nærmeste årene vil skje - ikke gjennom å ta fra humanoria og samfunnsfag og gi til realfag- og teknologistudier, men ved å kombinere på tvers: i studiene, men ikke minst i arbeidslivet. Bruduljene rundt de internasjonale aktivitetene i selskaper som Telenor og Yara har synliggjort dette behovet klart og tydelig

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)