Artikkel

Når kroppens politi arresterer de uskyldige

immunsystem, boksehanske, celler
Immunforsvaret er kroppens politi. Men hva skjer når noen av politicellene blir feilprogrammert og forveksler forbrytere med uskyldige innbyggere i kroppen din? Foto: Colourbox

Når kroppens politi arresterer de uskyldige

Vårt eget immunforsvar kan bidra til en bedre forståelse av kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Immunforsvaret, kroppens politikorps. Millioner av celler og små partikler som sørger for at forbrytere og inntrengere uskadeliggjøres og elimineres. Men hva skjer når noen av politicellene blir feilprogrammert og forveksler forbrytere med uskyldige innbyggere i kroppen din?

I 2011 kom det som i Norge ble regnet som et stort gjennombrudd i forskningen på kronisk utmattelse: Forskere ved Haukeland sykehus publiserte en artikkel i tidsskriftet PLOS ONE hvor de beskrev at flere pasienter med diagnosen kronisk utmattelsessyndrom reagerte positivt på en kreftmedisin kalt Rituximab. Ifølge forskerne tyder dette på at kronisk utmattelsessyndrom kan være en såkalt autoimmun sykdom, en sykdom der immuncellene ødelegger kroppens egne, friske celler.

Antistoffer er kroppens håndjern

Kroppens immunforsvar består blant annet av spesialiserte celler som oppdager bakterier og virus – og produserer stoffer som bidrar til å ødelegge og utslette det fremmede som har kommet inn i kroppen din. Disse politicellene kalles B-celler, og stoffene de produserer kalles antistoffer. Antistoffene er spesialisert til å kjenne igjen fremmede celler og molekyler – og feste seg til dem. De kan fungere litt som håndjern; ved å feste seg til bakterien eller viruset kan antistoffet i enkelte tilfeller sørge for at inntrengeren ikke klarer å angripe. I tillegg blir disse håndjernene gjenkjent av det vi kan kalle fengselsceller – celler som sluker og dreper alt som har på seg håndjern.

Hver enkelt B-celle produserer antistoffer som gjenkjenner kun én bitte liten del av et bestemt fremmed molekyl. Det finnes veldig mange forskjellige virus, bakterier og parasitter som kan angripe kroppen din. Derfor har du til en hver tid flere millioner ulike B celler – og flere millioner ulike antistoffer i kroppen.

Kroppen angriper seg selv

Det holder at én eneste slik celle begynner å produsere antistoffer som gjenkjenner dine egne celler og molekyler for at slik sykdom skal oppstå. Når du har så mange ulike politiceller og så mange ulike antistoffer i kroppen – hvorfor skjer ikke dette oftere?

Det er mange kontrollpunkter i løpet av politicellenes opplæring som skal forhindre dette. De sørger for at celler som lager håndjern som kan feste seg på friske celler eller andre viktige stoffer i kroppen din, blir tilintetgjort. Selv hvis noen feilprogrammerte politiceller klarer å snike seg usett gjennom denne kontrollen, blir det sjelden problemer ut av det. Problemene oppstår først dersom et bakterie- eller virusmolekyl likner veldig på en del av kroppen din – for eksempel et molekyl som er en del av en muskelcelle.

Hvis et slikt virus angriper kroppen din, vil politicellene som er spesifikke for dette viruset dele seg og bli mange. På denne måten kan de produsere enda flere håndjern som kan feste seg på viruset og sørge for at det blir fjernet. Når viruset er utryddet fra kroppen din, er det fortsatt ekstremt mange slike håndjern igjen som flyter rundt i blodet ditt. Hvis noen av disse gjenkjenner og fester seg på en muskelcelle, da er det fare på ferde. Kroppen begynner å ødelegge seg selv.

LES OGSÅ: Kronisk utmattelse er en komplisert sykdom man ennå ikke helt forstår. Kan løsningen ligge i genene våre?

Kreftmedisin kan være løsningen

Hvis dette skjer i kroppen din, kan det føre til mer eller mindre alvorlig sykdom. Eksempler på dette er diabetes, psoriasis og multippel sklerose. Hvor alvorlig sykdommen er, avhenger blant annet av hvilke celler og vev håndjernene fester seg på, og dette har også betydning i forhold til hvordan sykdommen bør behandles.

Når det gjelder forskningen på kronisk utmattelsessyndrom, vet man foreløpig lite om mekanismene bak, ogman kan derfor ikke vite om det er en autoimmun sykdom eller ikke. Det eneste vi vet, er at noen pasienter føler seg bedre når de får Rituximab. Grunnen til at de blir bedre kan være at B-cellene deres blir ødelagt. Dette oppnår man ved å bruke Rituximab fordi det også er en type antistoff – spesifikt utviklet for å feste seg på B-celler. Dermed blir politicellene selv lagt i håndjern og slukes av fengselscellene. Ulempen er at også alle de friske og funksjonelle politicellene vil bli ødelagt, noe som kan resultere i at pasientens immunforsvar blir svekket.

Mer forskning kreves

Det kreves betydelig mer forskning for å kunne slå fast om kronisk utmattelse er en autoimmun sykdom eller ikke. Studiene på Rituximab har vært små, og det har hovedsakelig vært kun én forskningsgruppe som har publisert studier om hvordan Rituximab virker på pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. Disse resultatene må kunne reproduseres, og der Rituximab-studien indikerer at kronisk utmattelse er en autoimmun sykdom, antyder andre studier noe annet.

Funn gjort av forskere ved Columbia University i 2015 kan tyde på at B-cellene til pasientene ikke aktiveres like mye som hos de friske kontrollene. Det stemmer ikke helt overens med autoimmunitet-teorien, fordi B-cellene som regel er overaktive ved autoimmun sykdom, ikke mindre aktive. Allikevel tyder det på at bedre kunnskap om immunforsvaret kan hjelpe oss på vei til å forstå sykdommen. Det blir uten tvil spennende å følge den videre forskningen på immunforsvarets rolle i kronisk utmattelsessyndrom.

Kristine Jacobsen har tatt formidlingskurset MNKOM som student ved Institutt for biovitenskap

Flere artikler fra studenter som har gått på formidlingskurset MNKOM

Andre saker om helse fra Titan:

Kommentarer

Har fått verdens fremste til å samle forskning om disse mekanismene til å kommentere noen av sitatene fra et nyhetsinnslag om PATOLOGISKE FUNN INN MOT ME.

TV2 reporter; "Det å sammenligne blodprøver fra 200 ME pasienter med blodprøver fra friske har de funnet en feil i energistoffskiftet til ME syke. Dermed mener de å kunne bevise at det er fysiologisk forskjell mellom friske og syke."

Kathleen Dickson: Ja, post-sepsis syndrom resulterer i forstyrret gastrointestinal immun molekyle uttrykk og "lekk tarm" samt "lekk hjerne" (kompromittert blod-hjernebarrieren , men å begrense forståelsen av sykdommen ME / CFS å bare "kompromittert energiomsetningen fra mat "er for enkelt, og vi har mer vitenskapelig beviser enn dette for hva som skjer ..

Øystein Fluge; Pasientene ser ut til å ha problemer med å bryte ned sukker til energi. De opplever derfor en energimangel og utmattelse.

Kathleen Dickson;De har utmattelse fra post sepsis syndrom; det vil si fra reaktivert herpesvirus og toleranse for mykoplasma i blodet, som begge forårsaker tretthet på flere måter. Her er noe av det vi vet:
1) Post-sepsis syndrom er en tilstand av toleranse på tvers av alle antigen typer inkludert en reaktivering av latente herpesvirus:

https://source.wustl.edu/…/dormant-viruses-reemerge-in-pat…/

2) CDC, er vel vitende om soppantigener injisert direkte inn i blodet medfører irreversible immunundertrykking og "immun skade," utført forskning svindel for å benekte at mycoplasma spille noen rolle i kronisk immun-undertrykkelse sykdom eller tretthet: Kaster ut RBC som mycoplasma fester seg til før de ser etter mycoplasma:

"2003; Absence of Mycoplasma species DNA in chronic fatigue syndrome
“Blood was collected in sodium citrate Vacutainer tubes (Beckton Dickinson) and shipped by overnight courier to the Centers for Disease Control (CDC), where plasma was collected by separation on lymphocyte separation medium (LSM; ICN Biomedicals). Plasma (1 ml) was concentrated to approximately 250 μl in a **Centricon centrifugal filter unit YM-100 (Millipore). Cell-free plasma DNA was extracted** by using a QIAamp DNA Mini kit (Qiagen) according to the manufacturer's instructions and quantified by using a DyNA Quant 200 fluorometer (Amersham Biosciences).”
http://jmm.sgmjournals.org/content/52/11/1027.long
CDC ønsker ikke at noen skal vite mycoplasma er involvert i kronisk utmattelsessyndrom.

3) At mycoplasma kapre celle metabolisme og forstyrre mitokondrielle membranerog frata oksygen:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15286682
"To investigate the mechanism of M. fermentans antiapoptotic effect, the reduction of mitochondrial transmembrane potential (DeltaPsim) and the protease activity of caspase-8 were measured. In the infected cells, the reduction of DeltaPsim was inhibited (approximately 75%), and an approximately 60% reduction of caspase-8 activity was measured. In conclusion, M. fermentans significantly inhibits TNFalpha-induced apoptosis in U937 cells, and its effect is upstream of the mitochondria and upstream of caspase-8."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1471973
AND:
[The effect of Eperythrozoon [MYCOPLASMA, OLD NAME- KMD] suis infection on the osmotic fragility of erythrocytes]
“Osmotic fragility of erythrocytes was tested in weaned pigs experimentally infected with Eperythrozoon (E.) suis. Acute eperythrozoonosis of splenectomized pigs led to an increase of osmotic fragility. It is supposed that E. suis infection causes a structural change in erythrocyte membrane. Possible mechanisms of this cell membrane injury are discussed.”
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1471973
Og at kronisk aktive herpesvirus som Epstein-Barr og Cytomegalovirus føre til kronisk tretthet er godt kjent. Trenger ikke å bli referert, men folk kan gå videre og finne ut på egen hånd. Dette er allmenn kunnskap.
Karl Johan Tronstad; Det er på en måte en ventil som er skrudd litt igjen hos disse pasientene. Det kan forklare en økt produksjon av melkesyre og en mindre effektiv energiproduksjon.
Kathleen Dickson; Nei, det er neppe en skikkelig beskrivelse av denne systemiske sykdom. Disse pasientene føler meg helt forgiftet (og det ville være riktig, det er det post-sepsis er, kronisk mild sepsis), og de føler dette tretthet er tretthet er i blodet og i vev, som ville være riktig. Pasientene får ikke nok oksygen - også vist ovenfor, og også vist i forsøkene med trening (de er allerede begynt fra et oksygenunderskudd fra ubrukelig røde blodlegemer membranpotensialet ).

TV2 Reporter: Funnene kan også forklare hvorfor kreftmedisinen ( Rituximab) kan ha god effekt for mange av de syke.

Kathleen Dickson: Rituximab adresserer post-sepsis syndrom med de kroniske aktive infeksjoner som EBV og hvordan de bringe forstyrrelser i B-celle-ytelse, ved å tilbakestille immunsystemet , ved å tørke ut alle B-celler, som er inkompetent. Ritixumab er en kreft-behandling som har til hensikt å tilbakestille immunsystemet . Forhåpentligvis vil de nye B-cellene kan deretter håndtere kroniske infeksjoner som torturerer kronisk utmattelse / ME-pasienter som EBV og mycoplasma. Post-sepsis syndrom er en tilstand av immunosenescence eller Old Age immunitet, bokstavelig talt. Rituximab ville kick starte immunforsvaret
Mer her:
http://www.actionlyme.org/SASH_POLICYPAPER_MECFS.htm

Vi ser disse mekanismene i parallell. Og det er sånn du utfører vitenskap.
Olav Mella ; De samlede funnene viser at disse funnene ikke sitter mellom ørene til pasientene, men faktisk er i pasientenes blod.Den viktiste følgende av våre funn er at flere begynner å forstå at dette er en reel fysisk sykdom - og det posetive vi TROR er at dette er en sykdomstilstand som kan reverseres og at pasientene kan ha en mulighet for å komme tilbake til et normalt liv.

Kathleen Dickson: Vel, vi håper virkelig det, at når alle etter sepsis infeksjoner er klarert av utarmet B-celler og at å "hoppe-starte" immunsystemet vil hjelpe, og trening vil hjelpe fordi en gang i den anaerobe rekkevidde, kan folk produsere menneskelig veksthormon, men noen vil sikkert fortsatt føle virkningene av vev og organskade (inkludert tarm og hjerne) fra sepsis.
Gitt det kjente 2/3 dels kureringsrate fra de 2 små studiene, vil jeg tro alle at vil være entusiastiske. Vi hevder forskningsjukset av dette ble begått av CDC ansatte må adresseres ellers vil forsikringsselskapene fortsatte å bruke disse kriminelle CDC svindelernes data som en unnskyldning for å ikke betale for denne behandlingen.

Herlig lettlest, og vidunderlig språk! Utmerket bruk av semikolon og tankestrek!

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)

Les også