Artikkel

IAESTE - The International Association for The Exchange Of Students for Technical Experience

IAESTE

IAESTE - The International Association for The Exchange Of Students for Technical Experience

IAESTE er en internasjonal organisasjon som gir realfag- og teknologistudenter i 87 medlemsland muligheten til å tilegne seg internasjonal arbeidserfaring og kompetanse.  Siden oppstart i 1948 har IEASTE utvekslet over 350 000 studenter, over hele verden.

Hvordan få en IAESTE-studeent?

For å få en praktikant/student gjennom IAESTE hit til Norge fyller veileder/arbeidsgiver ut et skjema med ønskede kvalifikasjoner og aktuell tidsperiode for en jobb på noen uker.  Med dette skjema som grunnlag fungerer IAESTE som  ”headhunter”  på leting den best egnede kandidaten. Her teller karakterer, tidligere erfaring og motivasjon. Studenten som blir tilbudt jobben må selv skrive en søknad som sendes til veileder/arbeidsgiver her i Norge.

IAESTE tar seg av det praktiske

IAESTE tar seg av det praktiske rundt oppholdet, og de har i tillegg et spennende sosialt program. IAESTE følger også  opp hver veileder og praktikant som deltar i utvekslingsprogrammet.

Hva gjør disse praktikantene/studentene?

Jeg oppfordrer vitenskapelige ansatte, prosjektledere og andre innen realfag- og teknologi i Norge om å søke denne type arbeidskraft.  Kanskje det kommer en fremtidig master/PhD-kandidat til Norge? Tidligere kandidater har også utført arbeid som har gitt vitenskapelige publikasjoner.  Følgende er utdrag fra tidligere jobbannonser fra vårt fakultet.

  • Fysikk: The work will include: taking part in the cyclotron running and maintenance work and working independently on a Labview programming project.
  • Kjemi: Small clusters of amino acids. Experimental study of the formation of amino acid complexes/clusters by electrospray ionization and identification of fragments formed by mass spectrometry. Use of quantum chemistry.
  • Biologi: Through experimental work examine the role of temperature in structuring coastal assemblages of benthic foraminifera. The lab-work will include culturing of benthic foraminifera, processing, and picking of samples, and, if time allows, analyses of data.
  • Kjemi: Development of quantum-chemical methods and technigues; their applications to problems in chemistry; use of advanced quantum-chemical software.
  • Matematikk: This project aims to extend the work of the previous studies and investigate the kinematics of non-linear waves in the shallow/intermediate depth regime via experiments and computations. 
  • Geofag: The student will carry out laboratory experiments to see how CO2 stored underground reacts with various minerals and also how carbonate minerals grow from supersaturated aqueous solutions. Chemical and mineralogical analyses are included in the study.
  • Informatikk: LEGO Summerschool for kids and introduction to programming. Electronic practical exersize. Practical basic electronic assignment for first year student.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)