Artikkel

Unge forskere vant fram hos Forskningsrådet

Unge forskere vant fram hos Forskningsrådet

Det florerer av forskertalenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hele 7 ferske forskere har fått støtte fra Forskningsrådet i kategorien «unge forskertalenter». Onsdag feiret fakultet sine talenter med taler, musserende og snitter.

I tillegg ble Geir Horn feiret som har fått innvilget EU-prosjektet MELODIC som koordinator.

Unge forskere 2016
Bastiaan Star (IBV-CEES), Nikolina Sekulovic (NCMM – KI), Gry Merete Tveten (FI), Andreas Carlson (MI), Amirhosein Taherkordi (IFI), Morgan Jones (GEO – CEED) og Geir Horn. Sjannie Lefevres var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Espen Haakstad.

De syv forskertalentene er:

Bastiaan Star fra Institutt for biovitenskap og CEES. Han forsker blant annet på atlantisk torsk, en av Norges viktigste eksportvarer. Les mer her.

Nikolina Sekulovic fra Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) forsker innen feltet Kromatin biologi. Les mer her.

Gry Merete Tveten ved Fysisk institutt jobber med kjernefysikk. Et område der Fysisk institutt har opparbeidet seg stor ekspertise. Les mer her.

Andreas Carlson fra Matematisk institutt er spesialist innen mekanikk som er viktig veldig mange prosesser. Les mer om Carlson og mekanikk her.

Amirhosein Taherkordi fra Institutt for informatikk er førstelektor i Forskningsgruppen for nettverk og distribuerte systemer og beskriver seg som en ekspert på «the internet of things». Få et innblikk her.

Morgan Jones fra Institutt for geofag og CEED er blant annet vulkanekspert. Les mer her.

Sjannie Lefevres er postdoktor ved Institutt for biovitenskap. Hun har spesialisert seg på respirasjonsfysiologi hos fisk og  får penger for prosjektet "Oxygenation resilience - the overlooked element of anoxic survival". Les mer om henne her

Unge forskere2
Unge MatNat-forskere ble feiret av fakultetet onsdag. Foto: Espen Haakstad/UiO

Vi skal hjelpe dere

Prodekan for forskning ved fakultetet Svein Stølen sa i sin tale til talentene de må huske at dette er individuelle priser til ære for dem personlig.

Professor Nils Christian Stenseth, som er medlem av det europeiske forskningsrådet ERCs øverste organ, sa at nå var det opp til fakultetet å gjøre enda mer for de talentene de har. Selv om UiO gjør det bra på nasjonalt nivå, så skal vi ble enda bedre internasjonalt. - Men gratulerer til dere alle!

Forskernes prosjekter får 4-8 millioner kroner over en 3-4 års periode.

Les mer:

Fripro-ordningen "Unge forskertalenter" fra Forskningsrådet.

Svein Stølens blogg "mobilitet som suksessfaktor

Kategori (smånytt):