Artikkel

Norsk-kinesisk samarbeid om solcelleteknologi

Solceller med tegnene for solceller på kinesisk
Kinesisk for "solceller." Illustrasjoner fra Colourbox

Norsk-kinesisk samarbeid om solcelleteknologi

UiO-studenter skal få industrierfaring fra Kina.

– Solcelleteknologi er en helt perfekt arena for samarbeid mellom Norge og Kina, sier en fornøyd Andrej Kuznetsov, professor i halvlederfysikk ved UiO.

Han leder det internasjonale partnerskapet mellom Kina og Norge innen solceller, nanoteknologi og avanserte materialer, som er ett av 20 nye internasjonale partnerskap for framragende forskning og utdanning. Med i partnerskapet er også Institutt for energiteknikk, IFE.

Partnerskapsprosjektene gir mulighet til å samarbeide med anerkjente institusjoner utenfor Europa, og til å involvere studentene enda tettere i felles forskningsprosjekter, utdanning og opplæring i industrimiljøer.

Samarbeider med Kinas toppuniversitet

Andrej Kuznetsov på kontoret
Andrej Kuznetsov. Foto: Hilde Lynnebakken /UiO Bruk bildet.

Hovedpartner i Kina er Tsinghua-universitetet i Beijing, som er Kinas fremste, og blant verdens best rangerte universiteter.

– Gjennom prosjektet sikter vi på å inngå en samarbeidsavtale mellom UiO og Tsinghua innen fysikk og relevante teknologifag, noe vi ikke har i dag, forteller Kuznetsov

– Fullskala solcelleproduksjon i Norge er begrenset, men vi vil fortsatt bidra i utviklingen av denne viktige energiteknologien. Nå kan vi gi studentene erfaring fra et industrielt miljø i Kina – som de facto er blitt verdens solcellefabrikk, sier Kuznetsov.

De to kinesiske solcelleprodusentene Lightway og Hanergy er partnere og tilbyr norske studenter trainee-opphold. Videre, i tillegg til forskningssamarbeid om solceller, nanoteknologi og avanserte materialer, skal partnerne sende sine studenter for å ta emner i begge land.

Kunnskapsdeling framfor konkurranse

Produsenter i Norge og Kina er konkurrenter i solcellemarkedet, men Kuznetsov og partnere i begge land ser også fordelene av å samarbeide.

– Å spre kunnskap er viktig, men det er klart det er en balanse, mener Kuznetsov, og forteller om et tidligere forskningssamarbeid med noen av de samme kinesiske partnerne.

I det prosjektet utviklet forskerne en tekstur for solceller som reduserer refleksjon av sollys og dermed øker virkningsgraden. Denne teknologien ble tatt i bruk av produsenter i Kina.

– Det kinesiske markedet er så stort, så noen prosesser som vi utvikler blir rett og slet ikke lønnsomme andre steder, men det bidrar i overgangen til fornybar energi i et globalt perspektiv,  sier Kuznetsov.

Internasjonale partnerskap for framragende forskning og undervisning (INTPART)

INTPART er et samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU, senter for internasjonalisering av utdanning.

Tre miljøer ved UiO: Realfag og teknologi fikk midler da ordningen ble opprettet i 2015: Nils Chr. Stenseth (biologi) for et samarbeid med Kina og Russland, Sundeep Sahay (informatikk) for et samarbeid med India og Anders Malthe-Sørenssen (fysikk) for samarbeid med USA.

INTPART «skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.»

Ved årets tildeling ble det gitt midler til fem miljøer ved UiO:Realfag og teknologi

Kjernefysikk-partnerskap med Sør-Afrika og USA

Sunniva Siem, professor i kjernefysikk, ble også tildelt et internasjonalt partnerskap med Berkeley-universitetet i USA og Stellenbosch-universitetet i Sør-Afrika.

– Partnerskapet gjør det mulig å involvere studenter både på master og ph.d.-nivå enda tettere i forskningen vår, sier hun.

Studentene skal få delta i eksperimenter ved iThemba-laboratoriet og ved Berkeley, og delta i intensivkurs ved alle de tre partneruniversitetene.

Les mer på Titan.uio.no:

Skal lage verdens mest miljøvennlige solceller: Landslag i solcelleteknologi skal styrke norsk industri.

Markedet brøyter vei for solceller

Solceller kommer til å være overalt. Også i tak, vegger, vinduer, gardiner - og maling!

Les flere saker om solceller

Fem fra UiO: Realfag og teknologi får støtte til internasjonalt samarbeid

Les mer:

Nuclear shapes and resonances in research and education i Uniforum.

Kontakt:

Professor Andrej Kuznetsov ved Fysisk institutt

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)

Les også

Fossekall

Svekket livsgrunnlag for fossekall og røye

Nedgang i sur nedbør fører til endret vannkvalitet og går ut over det biologiske mangfoldet i vann og elver.

På 1970- og 80-tallet kunne man daglig lese dommedagsoverskrifter i avisene om hva som vi

Luc Girod

Gamle fotografier gir ny innsikt i klimaendringene

Hvordan kan vi bruke flyfoto av isbreer fra 1930-tallet til å få ny kunnskap om klimaendringene på Jorden?  Det er et av de viktigste spørsmålene Luc Girod har tatt for seg i sin doktoravhandling.

Blekksprutene i Nautilus-slekten er et kjent eksempel på Fibonaccis tallrekke i naturen.

Litteraturtips for matematikk-interesserte

Professor Tom Lindstrøm er muligens den eneste matematikeren i Norge som også skriver bokanmeldelser og publiserer dem på sin egen blogg. Her kommer Lindstrøms tips til dem som ønsker å lese skjønnlitterære verker med innslag av mer eller mindre tung matematikk.