Artikkel

Penger til pollinatorforskning

Penger til pollinatorforskning

Anders Nielsen ved CEES har fått innvilget midler til å forske på hvordan sprøytemidler påvirker viktige pollinatorer.

Mandag 5. desember ble det offentliggjort at Anders Nielsen ved CEES fikk innvilget sin søknad i programmet MILJØFORSK hos Forskningsrådet. Det var ni av i alt 53 søknader som ble godkjent.

I søknaden er det satt av midler til Nielsen selv, og en stipendiat. De vil samarbeide med Professor i toksikologi Katrine Borgå ved seksjon AQUA, NIVA, University of Reading (UK) og University of Gallaway (Irland).

Ifølge Nielsen selv vil dette styrke norsk forskning på pollinatorer og pollinering generelt. I prosjektet vil de se på hvordan neonicotinoide plantevernmidler påvirker pollinatorer.

Spesifikt vil de se på hvordan humler blir påvirket av ikke dødelige doser av neonicotinoidet thiamethoxam. Det er få studier som viser hvordan pollinatorer reagerer på sprøytemidler i felt, og en viktig del av prosjektet handler om å etablere gode metoder for å måle slike effekter.

Norge har et kaldere klima og et mer småskala og fragmentert landbruk enn i resten av Europa. Disse forholdene kan påvikre hvordan sprøytemidler tas opp, transporteres, akkumuleres og brytes ned i naturen. Derfor er det viktig å studere effekten av plantevernmidler under forhold som er relevante for oss.

Kategori (smånytt):