Artikkel

Fem fra UiO: Realfag og teknologi får støtte til internasjonalt samarbeid

Fem fra UiO: Realfag og teknologi får støtte til internasjonalt samarbeid

Professor Sunniva Siem ved blomstrende magnolia utenfor syklotronlaboratoriet ved UiO.
Professor Sunniva Siem  er en av forskerne som får støtte gjennom INTPART. Her er hun utenfor syklotronlaboratoriet ved UiO. Foto:  Hilde Lynnebakken/UiO Bruk bildet.

Forskningsrådets program INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) har som mål å uvikle varig samarbeid med sterke fagmiljøer i utvalgte land utenfor EU. Dette dreier seg om Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Nå har INPART plukket ut de 20 som får slik støtte i denne omgang. Fem av vinnerne er forskere innen UiO: Realfag og teknologi. Disse er:

Tidligere har også professor Nils Chr. Stenseth, professor Sundeep Sahay og professor Anders Malthe-Sørenssen fått gjennomslag i INTPART-ordningen.

INTPART: Ordningen skal legge til rette for gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning - og for samarbeid med arbeids- og næringsliv.                                                                                                                                                            

Les mer om INTPART på Forskningsrådets sider.