Artikkel

NordiCHI'16

Stedet for NordiCHI'16
Stedet for NordiCHI'16. Foto: Rune Rosseland.

NordiCHI'16

For to uker siden, deltok nesten hele DESIGN-gruppen på årets NordiCHI, holdt i Gøteborg fra 23. til 27. oktober. NordiCHI er blitt den største europeiske konferansen innenfor fagfeltet Human-Computer Interaction (HCI), og hadde i år 420 deltakere fra 34 land (altså ikke bare nordiske deltakere). Ettersom Universitetet i Oslo i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus skal arrangere NordiCHI i 2018, var denne turen en ikke bare en fantastisk mulighet for faglig påfyll men også for å få grunnlag for vår egen konferanse. Dette var også den første design-konferanseopplevelsen for våre fire nye PhD-kandidater Alice Frantz Schneider, Diana Saplacan, Rebekka Soma, og Trenton Schulz.

Work-shop på NordiCHI'16

NordiCHI’16 ble arrangert av Chalmers Tekniske Universitet (Eva Erickson) og IT-fakultetet ved Göteborgs Universitet (Staffan Björk). Årets program var veldig innholdsrikt og bestod av 15 artikkelsesjoner (paper sessions), tre hovedforedrag (keynotes) holdt av Erik Stolterman, Jacob Sherson, og Anna Rosling Rönnlund, samt en opptreden av Palle Dahlstedt. Konferansebidragene som ble presentert dekket både teoretiske og praktiske temaer, og diskuterte nye typer menneske-maskin interaksjon (fysiske, bevegelsesorienterte, flytende, robot, big data m.m.). På NordiCHI er det tradisjonelt mye vekt på design-prosessen og på brukskonteksten (hvordan skal design-resultatet virke i sin rette kontekst).

Tutorial om å lage skisser

Men en konferanse består ikke kun av artikkelpresentasjoner, og dermed var det mange andre typer bidrag som workshops og tutorials, posters og demos, industrierfaringer, og design cases og future scenarios. Rune Rossland, en av våre PhD-kandidater, deltok på en tutorial om skissering, der deltakerne ble utfordret til å skissere hovedkonseptene i deres forskning. Flere av medlemmene i DESIGN-gruppen deltok i en workshop om hvordan offentlig sektor kan være en arena for UX-design, arrangert av Andrea Gasparini (PhD-kandidat her ved UiO) og Heli Kautonens (Universitetet i Helsinki) workshop, slått sammen med førsteamanuensis Alma Culéns workshop om hvordan man kan engasjere ungdom i design- og innovasjonsprosjekter (http://www.innovationhcid.net/).

Tone Bratteteig med slide for NordiCHI'18

Det sosiale programmet er selvsagt også viktig på en god konferanse: kaffepauser med god lunsj, en hyggelig mottakelse og en fortreffelig konferansemiddag med underholdning—elektronisk musikk laget med selvkomponert utstyr. Ikke minst gir konferanser gode muligheter for å treffe både kjente og ukjente innenfor fagfeltet. Vår førsteamanuensis Maja van der Velden synes at det var spesielt interessant å prate med forskerne fra KTH (Royal Institute of Technology i Stockholm), blant annet Daniel Pargman, som har også skrevet et innlegg om sine tanker rundt konferansen (http://danielpargman.blogspot.no/2016/10/hci-and-un-sustainable-development.html). I tillegg trekker flere frem fokuset på sustainability som en veldig positiv utvikling ved årets konferanse.

Den 10. NordiCHI-konferansen vil bli holdt i 2018 her i Oslo. Da skal Tone Bratteteig, i samarbeid med Frode Eika Sandnes fra Høyskolen i Oslo og Akershus, være vertskap. Temaet for konferansen i 2018 er «Revisiting the life cycle», inspirert at to dagsaktuelle trender:

Gruppemiddag
  1. I Norden har vi lenge vært opptatt av å trekke brukerne med i designprosessen (”use-before-use”), og på den måten viske ut det skarpe skillet mellom design og bruk. I dag ser vi at det blir lagt til rette for at brukerne selv kan fortsette å designe digitale ting og systemer de har skaffet seg («design-after-design») og at skillet mellom design og bruk også blir mer utydelig i bruksfasen.
  2. Den andre trenden er bærekraftige digitale systemer og artefakter («sustainability»), som mange er opptatt av. Foruten om å ha et miljøperspektiv på produksjonen av digitale artefakter (materialer, reparasjon, søppel, m.m.) så er vi også opptatt av at IT-løsningene vi designer faktisk tas i bruk, noe som krever planlegging og organisering utover IT-prosjektene (f.eks. vedlikehold og drift). Konferansens nettside, nordichi2018.org , er under utvikling.

Ettersom det var så mange fra gruppen som deltok på konferansen, benyttet vi anledningen til å ha en hyggelig gruppemiddag, og deler mange hyggelige minner fra turen. Vi gleder oss allerede til NordiCHI kommer til Oslo!

Tags: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)