Artikkel

Farmasøytisk institutt i samarbeid med AstraZeneca om forskning på type 2-diabetes

Farmasøytisk institutt i samarbeid med AstraZeneca om forskning på type 2-diabetes

Farmasøytisk institutt ved UiO har undertegnet en femårig samarbeidsavtale med AstraZeneca om forskning på type 2-diabetes. Avtalen innebærer blant annet at fire UiO-forskere vil jobbe med AstraZeneca-forskere ved legemiddelgigantens laboratorier.

Henrik Schultz
– Vi håper at dette partnerskapet vil generere mye ny kunnskap og bidra til utviklingen av bedre legemiddelbehandling mot type 2-diabetes, sier Henrik Schultz. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

– Jeg er meget tilfreds med denne nye avtalen. Våre forskere får anledning til å samarbeide med AstraZenecas internasjonalt ledende diabetes-forskere i konsernets hypermoderne laboratorier ved Gøteborg. Her får våre forskere bruke «state of the art» analyseutstyr som UiO ikke disponerer selv. Begge parter bidrar med finansieringen, sier instituttleder Henrik Schultz ved Farmasøytisk institutt.

– Vi håper at dette partnerskapet vil generere mye ny kunnskap og bidra til utviklingen av bedre legemiddelbehandling mot folkesykdommen type 2-diabetes, tilføyer Schultz.

Instituttlederen poengterer også at dette er et godt eksempel på hvordan grunnforskning og industrien sammen kan skape innovasjon.

– Med dette prosjektet følger vi opp regjeringens ønske om økt samarbeid mellom akademia og internasjonale og industrielle partnere når det gjelder legemiddelforskning. Dette er et mål vårt institutt har jobbet systematisk med å innfri. Vi snakket med AstraZeneca om flere mulige samarbeidsprosjekter, og fant at vi spesielt innen type 2-diabetes hadde et godt felles grunnlag, tilføyer Schultz.

Partnerskap mellom næringsliv og akademia

Også Marcus Schindler, Vice President for AstraZenecas forskning på hjerte/karsykdommer, stoffskiftesykdommer, innovativ medisin og tidlig utvikling, er glad for den nye avtalen.

AstraZeneca
AstraZenecas forskningsanlegg utenfor Gøteborg. Foto: AstraZeneca

– Dette samarbeidet er et eksempel på AstraZenecas innsats for å bygge partnerskap mellom næringslivet og akademia. Vi er spesielt opptatt av å drive den nordiske forskningen videre og gi unge forskertalenter muligheten til å gjøre karriere. Det er stort behov for nye medisiner mot Type 2-diabetes, og vi er glade for anledningen til å samarbeide med UiO-forskere på dette viktige området, sier Schindler.

– Farmasøytisk institutt har allerede samarbeidet med AstraZeneca om forskning på overvekt siden våren 2014. I dette prosjektet er også Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold en sentral partner. Vi har veldig gode erfaringer med det prosjektet og har derfor store forventninger til den nye avtalen med AstraZeneca, sier Henrik Schultz.

Kontakt:

Instituttleder Henrik Schultz ved Farmasøytisk institutt

 

Kategori (smånytt):