Artikkel

Elsa Lundanes: Innflytelsesrik kvinne innen analytisk kjemi

Elsa Lundanes: Innflytelsesrik kvinne innen analytisk kjemi

Elsa Lundanes er professor og leder for Diatech-miljøet ved Kjemiskinstitutt
Elsa Lundanes er professor ved Kjemisk institutt. Foto:  Bjarne Røsjø, UiO.  Bruk bildet.

Tidsskriftet The Analytical Scientist har rangert professor Elsa Lundanes blant de femti mest innflytelsesrike kvinnene innen analytisk kjemi.

Elsa Lundanes er professor ved Kjemisk institutt og leder for endringsmiljøet Diatech@UiO. 

-- Målsetningen med Diatech er å bidra til utviklingen av nye teknologier og verktøy som kan brukes i fremtidens medisinske diagnoser. På sykehusene er det for eksempel stort behov for enkle og pålitelige tester som fort kan fastslå hva som er i veien med en pasient som nettopp har kommet inn. Vi ønsker å kunne bidra til å utvikle slike tester, sa professor Elsa Lundanes i et intervju med Titan i desember 2015.

Kontakt:

Professor Elsa Lundanes ved Kjemisk institutt

Mer informasjon:

Analytical Scientist's Power list 2016

Les mer på Titan.uio.no:

Kjemien som kan gi deg bedre helse

Vi er inne i en kjemisk revolusjon