Artikkel

Lar bakteriene bygge betong

Yi Jing og Anja Røyne med betong-bakterier
Postdoktor Yi Jing Phua (tv.) og prosjektleder Anja Røyne med de betongbyggende bakteriene. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO Bruk bildet.

Lar bakteriene bygge betong

Nest etter vann er betong det verden bruker aller mest av, og sement - en viktig ingrediens i betong - står for 5-10 prosent av verdens CO2-utslipp. En gruppe norske forskere går drastisk til verks for å gjøre sement utslippsfri.

– Vet du hvor mye betong vi bruker i verden? 10 kubikk-kilometer i året! Og forbruket er økende, forteller fysiker Anja Røyne.

Hun leder prosjektet BioZEment, som har som mål å lage betongen mer miljøvennlig.

Betong består av sement blandet med vann og sand. Sement er igjen laget av kalkstein, fossile skjell som små dyr har laget ved hjelp av CO2.

For å få tak i sementen varmes kalksteinen opp til høy temperatur, slik at CO2en slippes tilbake i atmosfæren igjen. Sement laget på denne måten er dermed en kilde til fossile CO2-utslipp.

Sementindustrien er en gigantisk utslippskilde, hele 5-10 prosent av verdens CO2-utslipp stammer fra sementproduksjon. Det er derfor stor interesse knyttet til alternative måter å lage sement på.

Biosement

Cutting Edge

Universitetet i Oslo, Oslotech og Inven2 arrangerer årlig non-profit-festivalen Cutting Edge.

Målet er å skape økt kunnskap om og interesse for alt det spennende som skjer innen forskning, teknologi og innovasjon i Oslo-området.

Anja Røyne er en av innlederne på festivalen, og skal snakke om BioZEment-prosjektet.

Årets Cutting Edge går av stabelen 18. oktober.  Les mer og med deg på: www.cuttingedgefestival.no

– Vår idé er å bruke mikrobiologi til å lage bygningsmaterialer, forklarer Røyne.

– Istedenfor å bruke de fossile restene av dyr, lar vi heller bakterier gjøre jobben, sier hun.

Mikrobiologer ved Sintef leter etter de riktige bakteriene og sender lovende kandidater til laboratoriet på UiO.

Her får bakteriene mat og testes ut i rollen som bygningsarbeidere. Målet er at de skal produsere egnet materiale.

—Det ser lovende ut så langt, sier Røyne, og viser fram prøver av et grått materiale, ikke ulikt vanlig betong. 

Men blir det mindre CO2-utslipp av at bakterier bruker sukker til å lage betong, enn av å bruke fossil sement?

BioZEment skal lage livssyklusanalyser parallelt med utviklingen av materialene.

– Det er veldig nyttig å gjøre slike vurderinger mens vi holder på, istedenfor at vi skal forske i mange år før vi undersøker miljøeffekten, mener Røyne.

Foreløpig er ikke resultatene fra analysen klare.

Tverrfaglig Idélab-prosjekt

BioZEment-prosjektet ble til under Forskningsrådets første Idélab, en ukes samling hvor forskere fra ulike fagfelt jobbet fram idéer som kan få oss til nullutslippssamfunnet. De beste idéene fikk prosjektstøtte, og BioZEment er ett av disse.

I tillegg til UiO er Sintef, NTNU, Dr. techn. Olav Olsen AS, SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) og Sveriges Tekniska Forskningsinstitut partnere i prosjektet.

Tilsammen har de kunnskap om mineraler, bioteknologi, mikrobiologi, betonganvendelser, etikk og livssyklussanalyse.

Les mer på Titan.uio.no:

Fysikkens fem største oppdagelser

Julenissen kan ha løsningen på klimakrisen

Kontakt:

Postdoktor Anja Røyne ved Fysisk institutt

Postdoktor Yi Jing ved Fysisk institutt

 

Les også

Nils Chr. Stenseth håndhilser på president Xi Jinping

Kinas viktigste internasjonale forskerpris til Nils Chr. Stenseth

Professor Nils Chr. Stenseth har fått den høyeste hedersprisen kinesiske myndigheter kan gi til en utenlandsk forsker. Kinas president Xi Jinping var til stede da prisen ble utdelt under et arrangement i forbindelse med Folkerepublikken Kinas 70-årsjubileum.

‘De sibirske trappene’, Russland.

New piece of the puzzle added for "the Great Dying"

It's not about the Black Death or the dinosaurs dying out. "The Great Dying" is an event in the geological perspective. The largest of all mass extinctions on Earth. We are at the end of the Permian Period, 252 million years ago.