Artikkel

Samhandling påkrevd for å utnytte Oslo-regionens livsvitenskapskompetanse

Sentrale deltakere på livsvitenskap-konferansen i Universitetets Aula
Fra UiO:livsvitenskaps åpningskonferanse OsloLifeScience. Fotograf:Terje Heiestad. Bruk bildet.

Samhandling påkrevd for å utnytte Oslo-regionens livsvitenskapskompetanse

Arendalsuka braker løs mandag 15.8 og samler samfunnsengasjerte mennesker fra hele landet. UiO vil være tilstede på flere arrangementer i løpet av uka. Flere av disse handler om å utvikle nytt næringsliv fra forskning. Vi ser at forskning fra UiOs livsvitenskapsmiljøer har et stort næringspotensial, vil gi arbeidsplasser og bidra til nødvendig omstilling til en grønnere økonomi. En slik grønn omstilling er nettopp det regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft nå jobber med å foreslå tiltak for.   

UiO samarbeider med mer enn 400 bedrifter om forskning, utdanning og innovasjons innenfor de fleste fagområder, men vi jobber hele tiden for å bli bedre. Spesielt er bioteknologi- og helsenæring et område med stort vekst- og næringspotensiale der samspillet mellom akademia og næringsliv er avgjørende for at vi lykkes med å skape en sterk norsk helseindustri i Oslo.

I universitetets planlagte bygg for livsvitenskap, som vi håper står ferdig i 2022, settes det av arealer til en egen enhet for innovasjon, samfunn og næringslivkontakt. Her skal hele UiOs kompetanse og infrastruktur innen livsvitenskap åpnes for omverdenen og skape møteplasser, som gjør at andre samfunnsaktører kan være med å definere spørsmålene vi forsker på. Her kan eksterne aktører også få tilgang til våre kjernefasiliteter. UiOs livsvitenskapssatsing er en faglig satsning hvor visjonen er å sikre og styrke internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap. Vi vil gjøre vårt for at regionen lykkes næringsmessig. 300-millioner kroner investeringen i NEMKO-bygget har også samspill med nytt og etablert næringsliv som motivasjon.

Oslo gjør det bra
Det amerikanske tidsskriftet Genome Technology plasserte Oslo på kartet over «20 Best Biotech Places» på verdensbasis allerede i 2008 under overskriften «Emerging Clusters». Plasseringen var basert på hvordan Oslo-regionen utviklet seg som knutepunkt for forskning og innovasjon innen bioteknologi. Oslo fortsetter å skåre høyt på lister der indikatorene er antall innovative ideer, nye patentsøknader, lisensieringer og nye bedrifter. I fjor kunne vi finne Oslo på Inc.com sin liste over «Top 10 Cities for Fast-Growth Businesses in Europe». 

I fjor ble Oslo Cancer Clusters nye inkubator ferdigstilt og miljøet høster stor internasjonal anerkjennelse. Oslo Medtech har fått status som Norwegian Centre of Expertise og vi har fått flere nye næringsklynger innen bioteknologi, herunder Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Oslo Lifetech

Forskningsrådets satsing på ulike biotekprogrammer som FUGE og Biotek2021 har brakt betydelige midler inn i sektoren, særlig rettet mot overgangen fra akademiske prosjekter til kommersialiseringsprosjekter. Inven2, UiO og Oslo universitetssykehus (OUS) sitt teknologioverføringsselskap, har blitt Nordens største og har sin hovedtyngde innen bioteknologi og helse. Bare i 2015 kom tolv nye selskaper fra Inven2, samt 60 utlisensieringer av ny teknologi. Ved utgangen av 2015 var selskapene som Inven2 er medeier i, verdt mer enn 2 milliarder kroner og Inven2s nye oppstartselskaper hentet inn nesten 700 millioner kroner i ny privat kapital. Samtidig er det etablert en rekke nye kompetanseoppbyggingstiltak fra UiO og OUS for gründere og innovatører.

Samspill gir resultater
For å utnytte all den kunnskapen som genereres i regionen må vi spille godt sammen. Vi er en del av et større økosystem for forskning, innovasjon og næringsutvikling. De siste årene har UiO jobbet med å styrke innovasjon og entreprenørskap i utdanningen og ikke minst studententreprenørskap. Etableringen av Helseinnovatørskolen på det medisinske fakultetet er et skritt i denne retningen. En sterk kultur for læring, forskning, innovasjon og entreprenørskap er påkrevd for at vi skal levere det som er viktigst av alt; nytenkende innovative, samfunnsengasjerte kandidater og talenter. Stadig flere av våre kandidater vil i fremtiden måtte utvikle sine egne arbeidsplasser. Utdanningen må understøtte dette.

Denne bloggen er utarbeidet i samarbeid med rektor Ole Petter Ottersen - se rektors blogg

 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)