Artikkel

Ny kunnskap om propper i rør viktig for industrien

Eirik Grude Flekkøy
Eirik Grude Flekkøy mener eksperimentering i laben gir mindre prøv og feil i industrien Bruk bildet.

Ny kunnskap om propper i rør viktig for industrien

Sand og vann kan være forbløffende komplisert. En ny studie viser hvordan propper dannes i rør. Denne kunnskapen er viktig for oljeutvinning, spredning av forurensing og transport av blod i kroppen.

Har du prøvd å leke med en blanding av maisstivelse og vann? Klem den i hånda og du kan forme den som en snøball. Slutter du å klemme renner blandingen som tynn væske mellom fingrene.

Blandingen er en «ikke-newtonsk væske» som blir mer tyktflytende når den utsettes for krefter eller stress, og et eksempel på en væske med kompliserte egenskaper.

Dårlig forståtte blandinger

– Hva som skjer når blandinger av partikler og væske strømmer er fortsatt dårlig forstått, forteller Eirik G Flekkøy ved UiO.

Labyrint laget på UiO-lab
Naturens egne labyrinter gjenskapt i UiO-lab. Foto: UiO

Det til tross for at kunnskapen er viktig i farmasøytisk industri og prosessindustrien, i oljeutvinning og for håndtering av grunnvannsreservoarer, og i brenselcelleteknologi.

– På området er det mye prøving og feiling, sier Flekkøy.

– Vi forsøker å erstatte det med en forståelse av hva som skjer, og lage modeller hvor man kan regne seg fram til svaret isteden.

Rør med propper

Han og kollegene har nylig publisert resultater fra et eksperiment med nettopp en blanding av faste partikler og vann.

I dette eksperimentet fylte forskerne et rør med blandingen og undersøkte hva som skjedde når røret skulle pumpes tomt.

I røret dannet massen propper som ble liggende igjen i røret med jevne mellomrom dersom røret ble tømt langsomt. Ved høye hastigheter ble all den faste massen også med ut av røret.

I videoen under kan du se hvordan eksperimentene foregikk:

Forskningen er rent nysgjerrighetsdrevet, forteller han:

– Vi spør oss selv «Hva skjer hvis jeg gjør dette? Etterpå finner vi ut hvilke sammenhenger som er prinsipielt viktige, og som kan være anvendbare i forståelse av naturen, i industri og for teknologiutvikling.

Labyrintstudier

Røreksperimentene er basert på tidligere studier av labyrintformasjoner. Forskerne ønsket å studere noen detaljer i labyrintene nærmere.

Labyrintene har forøvrig fått mye oppmerksomhet i fagmiljøet, både fordi det er ekte labyrinter som dannes i laboratoriet, og fordi bildene er vakre.

Les om labyrintene: Naturens labyrinter

– Vi kaller blandingene vi har studert for friksjonsvæsker, siden vi har sett at friksjon er en av de styrende parametrene.

Startet i Norge

Studiet av friksjonsvæsker er nytt, og ble startet i Norge.

– Dette siste eksperimentene med rørene er en liten kunnskapsbrikke i det større fagområdet strømninger av porøse medier, forteller Flekkøy.

Oljeutvinning, spredning av forurensing og transport av blod i kroppen er eksempler på anvendelser av fagområdet.

Forskere ved NTNU og UiO har mange års samarbeid på feltet, og har søkt om status som SFF (Senter for framragende forskning) for «Porous Media Laboratory,» under ledelse av Alex Hansen ved NTNU. Det norske fagmiljøet er med i runde 2 i konkurransen om å bli Senter for framragende forskning (SFF.)

Artikkelen er også publisert på TU.no.

Les mer på Titan.uio.no:

Vil forstå energiene i havet: Forskning på flerfasestrømmer i oljerør og utvikling av datasystemet Olga har bragt Norge inn i verdenseliten innen olje og gass. Gjennom et norsk-brasiliansk samarbeid håper man å utnytte dette til å forstå energistrømmene i havet.

Kan en monsterbølge ha forårsaket dette

Kontakt:

Professor Eirik Grude Flekkøy ved Fysisk institutt

Mer informasjon om studien:

«Frictional fluid dynamics and plug formation in multiphase millifluidic flow» er publisert i Physical Review Letters (PRL) juli 2016

Studien er gjennomført av Guillaume Dumazier, Monem Ayaz, Knut Jørgen Måløy og Eirik Grude Flekkøy ved UiO i samarbeid med Bjørnar Sandnes ved Swansea University.

Physical Review Letters er det fysikktidsskriftet som rangeres høyest i verden.

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)

Les også

Dagens islandshester nedstammer antakelig fra hestene som ble gravlagt sammen med vikinger på Island.

Mektige islandske vikinger fikk hingster med seg i graven

Eldgammelt DNA fra 19 hester i vikinggraver er undersøkt, og det viste seg at alle unntatt én var av hankjønn. Det tyder på at de virile og til dels aggressive dyrene ble slaktet som ledd i et gravferdsritual som skulle markere den avdøde vikingens status.

Else-Ragnhild Neumann

Et forskerliv i stein og vulkaner

Hun ble Norges første kvinnelige professor i geologi og er ikke minst kjent for sine funn om det vulkanske Oslofeltet. På hennes 80-årsdag, 7. desember, deles den første prisen ut i Else-Ragnhild Neumanns navn.