Artikkel

Enda en god dag på jobben

Enda en god dag på jobben

I dag fikk vi vite at MEDIMA-prosjektet - "Multimodal medical imaging and image analysis" er utnevnt til ett av fem satsingsmiljøer på fakultetet. Det ledes av Andreas Austeng som har gjort en kjempejobb med å ta initiativ til og koordinere søknaden, samt å levere en meget god prestasjon ved muntlig presentasjon i høst.

Vi blir da ett av fem miljøer som skal dele 120 millioner over de neste 4-5 årene. Sammen med SFI-tildelingen for et par uker siden er vår gruppe nå i en meget god posisjon når det gjelder finansiering av PhD-stillinger.

Fakultetets side, som omtaler alle fem miljøene, beskriver vårt prosjekt slik:

Målet med Medima er å bidra med nye og forbedrede teknikker for bildedannelse og bildeanalyse – med fokus på bruk innen medisin. Det handler blant annet om konstruksjon av nye apparater, samt kunnskap om bildedannelse, analyse og kliniske bruksområder. Medima ønsker også å bli en ressurs for norsk industri på området.

Prosjektet skal ledes av førsteamanuensis Andreas Austeng ved Institutt for informatikk. I tillegg deltar Institutt for geofag og Matematisk institutt. To enheter ved OUS (Oslo Universitetssykehus) og to bedrifter (GE Vingmed Ultrasound) og Novelda deltar også i prosjektet .

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)