Artikkel

Dunk, dunk over Oslofjorden

Dunk, dunk over Oslofjorden

800px-2010-10-25_oslofjord.jpg

DUNK DUNK. Hva var det? Magen knyter seg, og hjertet setter seg fast i halsen. DUNK DUNK. Stille. DUNK DUNK. Stille. DUNK DUNK!

Det er utekonsert et eller annet sted. Hvor? Nesodden? Langøyene? Kalvøya? Rådhusplassen? Umulig å identifisere. Uansett dundrer basslyden uhindret over fjorden til den treffer oss rett i brystbenet og inne i hodet et eller annet sted. Den lar seg ikke stenge ute av lukkede dører, vinduer eller solide ørepropper.

Sitatet over er fra Elisabeth Eie som nylig skrev om Sommerhelvetet i Oslofjorden. Men kan virkelig bassen forstyrre mer nå som det er blitt strengere krav til regulering av lydnivå på konserter?

I mai hørte jeg danske Eddy Brixen si noe som overrasket meg, nemlig at lydnivået i bassen (63 Hz oktav) ser ut til å ha blitt 10-15 dB høyere de siste 10 årene. Det var på lydseminar på Audio Engineering Society Convention i Roma. 15 dB er det samme som 30-dobling av effekten og gjør at lyden kan bære noe slikt som en avstand på 5-30 ganger lenger (fritt rom hhv sylindrisk utbredelse).

Fungerer ikke lydnivå-bestemmelsene da? Jo, det gjør de. Men de er laget ut fra hensynet om å beskytte hørselen til konserttilhørere. Derfor veies forskjellige frekvenser ulikt, og bassen teller minst da øret ikke skades så lett av bass (tror man).

Det brukes A-veiing ved målingen og dette er ment å gjenspeile ørets følsomhet (den blå kurven under). Den ligger lite vekt på bassen og vekter ned med 25 dB ved 63 Hz.

666px-acoustic_weighting_curves_svg.png

Dette har gjort at konsertarrangørene har pøst på med effekt i bassen for å "ta igjen for det tapte". Det er jo naturlig i og med at det nesten ikke gjør utslag på støymålingene. Høyttalerleverandører forteller også at de må dimensjonere subwooferne med mer ytelse i dag enn før.

Nå ser det ikke ut til å finnes noen systematiske målinger av dette. Tallet jeg referer over er basert på erfaring fra endel konserter. Men det mangler en systematisk kartlegging av bassnivå og en vurdering av om dette er en ønskelig utvikling. Da må det tas både hørsels- og miljøhensyn, det siste kan det se ut som om ikke er vektlagt nok i dagens bestemmelser.

Leserinnlegget i Aftenposten peker på et reellt problem som ikke skyldes at konsertarrangørene bryter lydnivåbestemmelser. De bare utnytter et smutthull som målemetoden gir rom for.

A-kurve fra Wikipedia Commons, Lindosland. Oslofjorden fra Wikipedia Commons, Chell Hill

Kategori: 
Tags: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)