Artikkel

A ladder to the chairs

A ladder to the chairs

Konferanse
Gode forskningsuniversiteter kjemper om de beste hodene i en sterkt konkurranseutsatt global sektor. Det var mitt hovedbudskap under Young Scientist Forum ved den norske ambassaden i Tokyo 1 juni. Dette må institusjonene ta inn over seg i sin langtidsplanlegging, og dette må unge forskertalenter ta inn over seg i sin karriereplanlegging.
 
MN-fakultetet er multikulturelt. Vi har 8 % internasjonale studenter på bachelornivå, 20 % på masternivå og bortimot 50 % på phd-nivå. 20 % av våre professorer er ikke født i Norge. 8 av våre 18 ERC grant-vinnere er ikke norskfødte. Dette viser tydelig at vitenskaper-markedet er internasjonalt.
 
Dette tror jeg det er viktig at vi alle tar inn over oss. Ønsker du en vitenskapelig karriere? Er du sikker på den må være i Norge? For på samme måte som at vi henter hjernekraft der den er, så gjør våre konkurrenter det samme. Og like selvfølgelig som at Tyske forskere ser etter muligheter i Norge, må våre talenter se etter muligheter i Tyskland, eller i USA eller i Japan ..
 
Når det er sagt, så må vi støtte opp om våre talenter, og faktisk er vi nå endelig i stand til å tilby en karrierestige til våre unge håpefulle. PhD mulighetene er gode, selv om vi ikke akkurat overbruker Marie Sklodowska Curie ordningene i Horisont2020. Vi er som folkeslag ikke særlig mobile. 
 
Post doc er neste steg og igjen er mulighetene betydelige. Men mitt råd til de som søker en slik stilling er å vurdere hva det betyr for karrieren. Skal man lykkes må man se etter muligheter - globalt. Jeg ville personlig aldri tatt en post doc ved institusjonen hvor jeg tok min phd, og jeg ville nok sett ut av landet. Det er mye å lære ved å tenke internasjonalt.
 
Etter post doc er det helt påkrevd å bygge en forskningsgruppe. Finansieringsmuligheter? Unge forskertalenter under FRIPRO er en mulighet. Dette er en svært velkommen ordning initiert av Divisjon for Vitenskap i NFR noen få år tilbake i tid. 30 av MNs unge forskertalenter har mottatt slike forskerprosjekter foreløpig. 
 
Og vi prøver å understøtte disse. Mye må gjøres på institutt og forskergruppenivå, men vårt (UiOs) forskningslederprogram har utviklet et eget kursopplegg hvor unge forskningsledere er målgruppen. Det nytter nemlig ikke bare å forske. Skal du som talent lykkes, må du tenke langsiktig, bygge gruppe, ansette de riktige, veilede og følge opp dine tilsatte, og ikke minst ha en klar strategi for veien videre. Samhandling nasjonalt og internasjonalisering er to andre viktige stikkord.
 
Deretter er ERC starting og consolidator grant den store muligheten. Her lykkes man kun dersom man er svært sterk faglig. Fokuset er ikke inkrementell forskning. Fokuset er ikke samhandling med etablert næringsliv. Fokuset er vitenskap. Det er kandidaten som lykkes, men vi kan som institusjon understøtte. Vår sterke forskningsadministrasjon bidrar her med søknadsstrategi, fageksperter, prøveintervjuer, budsjettering osv. Viktig!
 
Dessuten har vi nasjonalt fått på plass ulike "tenure track" liknende ordninger. UiB har Bergen forskningsstiftelse, NTNU Onsager ordningen, og vi har gruppelederordningen i BIO og NCMM. Kanskje bidrar Endringsmiljøene også? Her prøver vi å understøtte initiativer som kan lykkes i SFF ordningen eller i ERC systemet på sikt. Flere av lederne er unge (men de har fast stilling), og får med det kanskje den siste puffen som skal bringe dem helt til topps på karrierestigen ved UiO?
 
Avslutningsvis litt reklame: EU har en ordning med individuelle karrierestipend for forskere. Marie Skłowdowska-Curie Individual Fellowships. Hvis du har blitt kontaktet av en god postdok eller erfaren kollega som ønsker å komme hit til Oslo, eller du selv funderer på å reise ut for en periode (til EU/EØS-området – European fellowships), men også til land utenfor EU (Global fellowships) så fins det muligheter her. European Fellowships stipendiene er åpne for potensielle kandidater fra alle land/verdensdeler/også de utenfor EU. Stipendperioden er 12-24 måneder for forskere som har en doktorgrad eller minst fire års forskningserfaring. Utlysningen finner du her med søknadsfrist 14. september 2016.
 
Vi lykkes ikke godt nok på denne arenaen. MN fakultetet arrangerer derfor en halv dags workshop den 18. august med Aya Van den Kroonenberg ved Yellow Research for de som er i gang med å lage en søknad (incoming fellows). Påmelding til Workshop sendes hilde.hvistendahl@mn.uio.no innen 30 juni.
 
 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)