Artikkel

Kaldt internasjonalt feltarbeid påkrevd i en varmere verden

CryoJANO, Japan. Svein Stølen

Kaldt internasjonalt feltarbeid påkrevd i en varmere verden

Japan-Norway Arctic Science Week startet for meg i Sapporo i går. Klimaendringene slik de observeres gjennom studier av isbreer og permafrost var temaet da forskere fra Institutt for geofag og UNIS møtte japanske kollegaer fra Universitetet i Hokkaido. Anledningen var kick-off møtet for vårt nye SIU-finansierte (High North Programme) Cryospheric field observations, monitoring and modelling. Her går forskning og utdanning hånd i hånd, og oppstartseminaret lover meget godt.
 
Jeg hadde gleden av å være med under seminaret hvor aktørene presenterte seg selv og den faglige aktiviteten overordna. Jon Ove (Hagen) presenterte vår aktivitet innen glasiologi (se sak fra Apollons Nordområdeutgave) mens Sebastian (Westermann) og Hanne (Christansen) tilsvarende viste glimt av forskningen på permafrost ved UiO og på UNIS. Vitenskapere fra Universitetet i Hokkaido parerte med presentasjoner av deres aktivitet innen de samme fagområdene. 
 
Bernd (Etzelmüller) er drivkraften på norsk side. Og vårt lag er sterkt; i tillegg deltok vår nylige vinner av International Association of Cryospheric Sciences Early Career Prize Thorben (Dunse) og Karianne (Lilleøren) som er sentral i utdanningsdelen av prosjektet. UiO:Arctic - nordområdesatsingen vår -  var representert av Kristine All Knudsen som ikke minst bidrar til å sikre et tilfredsstillende avtaleverk. 
 
Min rolle? Vel MNs strategi er at internasjonaliseringsarbeidet skal være bottom-up. Vi prøver å unngå å "dra med" oss fagfolk på møter initiert top-down, men lar oss "bruke" når forskernes egne initiativer kan ha nytte av feks en forskningsdekans nærvær. 
 
Det legges ned mye ressurser i et slikt samarbeid, og da er spørsmålet selvfølgelig hvorfor. Hva som er gevinsten? Det er det ikke så vanskelig å svare på. Effekten av klimaendringene på jordens kryosfære vil ha store konsekvenser for jorda og vårt samfunn. Havet vil stige når isbreene krymper. Geofarer truer når permafrosten tiner. Den norske storfilmen Bølgen viser et mulig scenario. Frislipp av frostbundet CO2 og metan er en annen problemstilling som har fått mye oppmerksomhet. 
 
Selv om enkelthendelser er geografisk lokalisert, er problemstillingene globale. Vi fikk på seminaret presentert feltstudier fra store deler av verden. Svalbard, ja - men også Sibir, Mongolia og Hokkaido. For å forstå må vi modellere observasjoner, og gode datasett er både en mangelvare og helt påkrevd. Vi trenger feltarbeid og vi trenger lange måleserier fra mange lokasjoner. Dermed sier det seg selv. Sterk samhandling er påkrevd. 
 
Og, med fare for å gjenta meg selv til det kjedsommelige, jeg er redd for at insentivene i sektoren teoretiserer realfagene. Det må ikke få skje. Feltarbeid er helt sentralt for den forståelsen vi skal utvikle. Modellering, ja. Og Computing in Science Education er viktig for dette beregningstunge fagområdet, men ikke uten observasjoner. Dette må huskes i tider hvor alt telles, og nye økonomiske fordelingsmodeller utarbeides. 
 
"Tider skal komme" heter det i en kjent salme, og det er et viktig aspekt av CryoJANO. Gjennom prosjektet skal vi utdanne nye vitenskapere innen fagområdet. Foreløpig er det avholdt to kurs; et i permafrost modelling i Hokkaido/Sapporo (februar/mars 2015) og ett i cryospheric modelling i Oslo (januar 2016). 
 
Her jobbes det videre, og Karianne kunne legge frem en betydelig liste av emner på engelsk som tilbys våre japanske venner. Interessant dog å se at semestrene legges opp helt annerledes i Japan. Dette økte fleksibiliteten mente de, men ulike ordninger (lengde på semestere etc) ved ulike universiteter i Japan må da være utfordrende? Og litt utfordrende for slike samarbeid som dette også. ECTS systemer brukte de heller ikke. Men dette ordner seg! Nytter kun å være løsningsorientert.
 
Totalt - svært positivt. Internasjonalisering et aspekt. Aksen mot UNIS et annet. Her ønsker vi også en styrking, og dette er del av veien videre. Takk til Bernd et al. for invitasjonen, og så følger vi spent utviklingen videre fra sidelinjen.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)