Artikkel

Nye forskningssentre for miljøvennlig energi

Nye forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningsrådet har tildelt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. Universitetet i Oslo og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er tungt involvert i tre av de nye sentrene.

FME

Forskningssenter for miljøvennlig energi er et virkemiddel fra Norges Forskningsråd, skal stimulere til kunnskapsheving og innovasjon innen miljøvennlig energi.

Tildelingsperioden har en struktur på 5+3 år

Samlet bevilgning for FME-programmet er ca. 160 millioner kroner årlig

Sentrene skal få tilsvarende beløp gjennom privat kapital

De første åtte FME-sentrene ble utpekt i 2008. Tre nye sentre fikk FME-status i 2011.

De tre sentrene er:

  • Norwegian CCS Research Centre (Sintef Energi)
  • Mobility Zero Emission Energy Systems (Institutt for energiteknikk)
  • Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (Institutt for energiteknikk)

Sentertildelingene ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien på Forskningsrådets energikonferanse torsdag 26. mai.

De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på 15-25 millioner kroner i opptil åtte år, og vil ha oppstart i løpet av 2017.

De andre med FME-status:

  • Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (NTNU)
  • Centre for intelligent electricity distribution (Sintef Energi)
  • Centre for an Energy efficient and Competitive Industry for the future (Sintef Energi)
  • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (NTNU)
  • Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Norges Bio- og miljøvitenskaplige universitet)

 

Kategori (smånytt):