Artikkel

Forskning og ledelse II: fri forskning

Forskning og ledelse II: fri forskning

I forrige innlegg i denne serien stilte jeg spørsmålet "Hva er forskning?" og om svaret på dette spørsmålet kunne ha betydning for hvordan forskere og forskning ledes. Den mest hete delen av debatten har imidlertid sirklet rundt begrepet fri forskning, og om fri forskning eller frie forskere kan ledes. Hva betyr "fri forskning"?

wave-ocean-blue-sea-water-white-foam-photo

Først og fremst er det vanskelig å tenke seg at forskning er noe annet enn fri. God forskning krever rom for den frie tanke og god ledelse av forskning betyr kontinuerlig arbeid for at dette rommet skal bli størst mulig for flest mulig forskere. Det følger et stort ansvaret med denne friheten, både for forskeren selv og for den som leder en forsknings- virksomhet.

Fri forskning betyr ikke at en forsker eller forskergruppe står fritt til å gjøre hva som helst, men at de står fritt til å definere sin forskning innenfor visse rammer. Friheten og rammene for denne friheten må bygges på en bred forståelse av felles utfordringer, samtidig som nye tanker og individuelle ferdigheter må stimueres og kultiveres.

God ledelse (av fri forskning) handler om å skape kollektiv kraft under dyrking av individuelle ferdigheter.

Samfunnet bruker stadig mer penger på forskning, herunder fri forskning.  Historien har vist og de fleste politikere har forstått at det å investere i forskning (herunder fri forskning) er meget klokt. At fri forskning også kobles tett til utdanning, og særlig høyere utdanning, gir ekstra store samfunnsmessige gevinster. I dette bildet må vi forvente at våre eiere (oss selv gjennom folkevalgte politikere og byråkrater i departementene) er interessert i hva vi bruker ressursene til. Friheten må forsvares fordi den er helt avgjørende for suksess, friheten må forvaltes med omhu fordi vi har et stort ansvar, vi må ha klare og gode svar når  spørsmålene stilles, og vi må følge godt med i hva som foregår utenfor forskningens verden.

Forskning, og særlig fri forskning, trenger god ledelse for å møte fremtiden.

Hva begrenser friheten? Dette er kanskje et enda viktigere spørsmål, men det skal jeg forsøke å svare på i neste innlegg om forskning og ledelse.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)