Artikkel

PhD nr. "100000000"

PhD nr. "100000000"

Tusenvis av arbeidstimer er lagt ned når kandidatene får sine grader, enten de tar bachelor, master eller PhD. Det å bli ferdig - få selve graden - er en stor dag, både for kandidaten og for Institutt for informatikk. På instituttet er vi så heldige at vi har mange store dager.

[BAD IMAGE  LINK]

I tillegg til å være en stor dag, har dagen i dag vært litt spesiell. I dag fikk kandidat nummer "100000000" sin PhD-grad ved Institutt for informatikk. Kandidaten heter Serkiy Milko og han forsvarte i dag avhandlingen med følgende tittel: Fusion of intra-operative ultrasound and diagnostic images during liver-intervention.

Avhandlingen fokuserer på integrering av bilder fra diagnostisk MR (Magnetisk Resonans) og intervensjons-ultralyd for bruk i navigering ved operasjoner (invasiv kirurgi) i leveren. Metoden som er utviklet er et skritt fremover mot automatisk integrasjon av pre-operative planer inn i et kirurgisk arbeidsmiljø. I praksis betyr dette at bilder (MR) av et objekt (lever) identifisert av en kirurg under planlegging i forkant av en operasjon vises sammen med bilder (ultralyd) av det samme objektet som tas under operasjonen.

Sergiy Milko har utført arbeidet innenfor det EU-støttede forskningsnettverket  ARISER i et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Kongsberg SIM (Norge) og Siemens Molecular Imaging (UK).

Det hører med til historien at "100000000" er et tall i 2-tallsystemet. Oversatt til 10-tallsystemet får vi 2^8 = 256. Et fint rundt tall for én som er opptatt av informatikk!

Migration: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)