Artikkel

Trøkk på utdanning og kompetansebehov - UiO:livsvitenskap

Trøkk på utdanning og kompetansebehov - UiO:livsvitenskap

Kompetanse, utdanning og ikke minst sammenhengen mellom forskning, utdanning og innovasjon har vært et gjennomgående tema denne uken, og det fortsetter kommende uke.

Tirsdag var jeg, i rollen som prodekan ved MN, hos Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo Universitetssykehus. Jeg diskuterte samhandling mellom OUS og MN med sentrale ledere for ulike "enheter" ved denne store klinikken. Forskning var selvfølgelig et tema, men minst like sentralt var diskusjoner rundt realistenes rolle i det fremtidige helsevesenet, og hva det bør bety for våre studieprogram. Sykehusene er en stor arbeidsplass for fysikere, informatikere, statistikere og mikrobiologer. Dermed er mulighetene store sett både fra arbeidstager- og arbeidsgiver-siden. Behovet for et minimum av helsefaglig kompetanse i våre mest relevante master-studier ble understreket. Vi skal fortsette en spennende dialog, og selvfølgelig involvere våre institutter og våre undervisningsledere godt.

I går, torsdag, samlet vi studiedekaner, ledere for fakultetenes studentutvalg, representanter fra studentparlamentet og andre for en innledende diskusjon rundt tverrfaglig utdanning innen livsvitenskap. Vi konkluderte med hvordan vi tar dette videre på kort sikt, og vil nok organisere et Studielederforum parallelt med Instituttlederforumet under UiO:livsvitenskap. Koplingen mellom forskning og utdanning blir viktig, og Studentparlamentets leder, Julie Sørlie Paus-Knudsen utfordret oss til å utvikle UiO:livsvitenskap til et forbilde i så måte. Engasjementet var stort, og flere spenstige forslag til hvordan studenter kan involveres/engasjeres i satsningen allerede nå, ble presentert. Skal ikke røpe noe her, men håper at vi har kraft til å sjøsette noen tiltak som både blir morsomme, interessante og synlige - og det temmelig fort. Et av de mulige tiltakene diskuterte Hilde Nebb og jeg kort med Kreftforeningen i (fred)dagens siste møte. Her ønsker vi å involvere eksterne aktører og Kreftfforeningen er en av mange potensielle samarbeidspartnere.

Julie, leder av Studentparlamentet oppsummerer hva hun har hørt.
Foto: Norunn Torheim, UiO

I dag var jeg involvert i et Frokostseminar om akademisk arbeidskraft i kommunene, med KS og Akademikerne som arrangører. Ingen tvil om at våre kandidater vil være viktige bidragsytere til oppgaveløsning i kommunal sektor i fremtiden. Kompetansebehov samt kandidatenes evne og vilje til å jobbe tverrfaglig ble understreket. Dette seminaret må også følges opp, og møteplasser med KS må videreutvikles. Interessante arbeidsmuligheter i kommunesektoren må ikke minst synliggjøres for våre kandidater. Ingen tvil om mulighetene for personlig utvikling/selvrealisering er godt tilstede. Arbeidsoppgavene er tildels svært komplekse og mangfoldige. En vekker for undertegnede. 

Frokostseminar
Foto: Akademikerne

Neste uke fortsetter det! Mandag er temaet undervisningens status, og Løvebakken er åstedet. Torsdag skal jeg snakke om arbeidsmiljø og læringsmiljø på årets storsamling i regi av UiOs Arbeidsmiljøutvalg. Verneombud og mange andre møter. Her skal jeg nok snakke om "oss med fast jobb", men jeg håper å rekke innom både de midlertidige og ikke minst arbeidsforholdene og læringsmiljøet til alle våre kandidater; de som er på bachelor, master, phd eller postdoc-nivå.

Men først er det hælj!

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)