Artikkel

Forskning og ledelse I; forskningens natur

Forskning og ledelse I; forskningens natur

Avisene skriver mye om forskning og hva som skjer i forskningsmiljøene. Det er bra! En stor del av debatten, særlig det siste året, har handlet om ledelse av forskning, hva ledelse betyr i et forskningsmiljø og hvordan ledelse skal og bør utøves ved våre forskningsinstitusjoner (særlig universitetene og særlig ved UiO)? Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén er opptatt av dette, senest på sin blogg denne uken. Hallén analyserer debatten, og konkluderer rimelig entydig at forskning trenger ledelse - god ledelse. "Forskning trenger ledelse" var også tittelen på et meget god innlegg av min kollega Bjørn Jamtveit i DN  den 9. februar 2010. Jeg er enig, og det vil jeg altså belyse gjennom en serie med innlegg her på min blogg utover høsten og vinteren.

[BAD IMAGE  LINK]

Jeg vil drøfte forskning og ledelse fra ulike perspektiver.  Hva er egentlig forskningsledelse eller ledelse av et forskningsmiljø? Er ledelse av forskning forskjellig fra annen type ledelse?  I så fall, hva skal til for å bli en god forskningsleder? Er det mulig å lede forskning uten selv å ha vært forsker? Hva betyr fri forskning? Slik kan rekken av spørsmål fortsette.

Det er naturlig å starte med spørsmålet; Hva er forskning? Den norske versjonen av Wikipedia skriver;  "Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen." På de engelske sidene står det; "Research can be defined as the search for knowledge or as any systematic investigation to establish facts." Disse er nesten like, men ikke helt!   Jeg prøver meg på en (forenklet) kombinasjon;

Forskning er systematisk utvikling av ny kunnskap!

Vi kan bruke dette dersom vi tillater oss en rund definisjon av ordene "utvikling" og "kunnskap", men det viktige er at setningen inneholder ordene "systematisk" og  "ny".  Med "ny" må vi mene at ingen andre har utviklet denne kunnskapen før og med "systematisk" mener vi at kunnskapen har fremkommet gjennom et arbeid som kan dokumentere hvordan kunnskapen har fremkommet og at den er ny. For at dette skal skje må de som utfører forskningen ha kunnskap om hva som allerede eksisterer av kunnskap på et gitt område. Den nye kunnskapen må også presenteres på en form som kan forstås og brukes av andre. Forskning kan gjerne beskrives som en prosess som har som mål å frembringe ny kunnskap og at dette gjøres gjennom systematisk arbeid.  Skal forskningen leve i et forskningsmiljø må prosessene inneholde mekanismer som skaper (og forvalter) idéer.

Forskning handler om å flytte grenser, søke det ukjente, ta vanskelige(umulige) valg, være alene med sine tanker, drøfte ideer og løsninger med andre, ha det litt vondt, ha det godt, være tålmodig, være utålmodig, lytte, tenke, lytte, tenke, snakke, skrive, tenke, lytte, snakke, tenke, skrive,............... Resultatene kommer ofte når man minst venter det!

God ledelse av forskning krever innsikt i forskningens natur!

Hva betyr ledelse når man setter order "fri" foran "forskning"?  Da drar det seg til i debatten og vil du ha synspunkter på dette - følg med her på Dærnt´s Corner i tiden som kommer.

.....og for ordens skyld; God ledelse av et sagbruk krever god innsikt i hvordan trevirke omdannes til byggematerialer!

Migration: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)