Artikkel

FBI vs. Apple – det handler om legitimitet

Backdoor
Fotograf: Jeremy Brooks. Lisens: CC BY-NC 2.0

FBI vs. Apple – det handler om legitimitet

Det har etterhvert gått opp for amerikanske IT-selskaper at myndighetenes omfattende tilgang til persondata fra deres IT-systemer, slik det ble avslørt av Edward Snowden i 2013 ikke nødvendigvis bidro til gode kunderelasjoner.

Essensen i dokumentene som Snowden lekket var dette: Den amerikanske Staten har etablert institusjoner som ulovlig masseovervåker praktisk talt all datakommunikasjon i USA og mellom USA og utlandet.

Apple er et tvers igjennom kapitalistisk selskap. De erfarte at Snowden-avsløringene skapte en økt etterspørsel etter teknologi som kan sikre en borgers personvern og autonomi i en verden der vi ikke lenger kan stole på Staten. Apple bestemte seg derfor for å møte denne etterspørselen med å bygge inn personvern i sin teknologi. Siden vi ikke kan stole på Staten, ønsker Apple at vi i stedet skal stole på teknologien.

En konsekvens av dette innebyggede personvernet er at FBI ikke klarer å dekode krypterte data som befinner seg på en iPhone som ble benyttet av San Bernardino-terroristene. Derfor har FBI gått til retten, og med hjemmel i en lov fra 1789 («All Writs Act») fått medhold i at Apple må adlyde FBI og utvikle programvare som nuller ut det innebygde personvernet i iPhone. Dersom FBI får det som de vil, vil publikum ikke lenger kunne stole på at Apples teknologi ivaretar personvernet. Den programvare retten har pålagt Apple å utvikle vil ikke bare hente ut krypterte data fra den konkrete iPhonen – den vil nulle ut det innebygde personvernet i alle iPhoner.

Edward Snowden
Edward Snowden. Fotograf: Laura Poitras/Praxis Films, lisens: CC BY 3.0.

Det konflikten altså primært handler om, er hvorvidt Apple kan tilby innebygget personvern til et marked som etterspør akkurat dette. Vinner FBI denne kampen er det et nederlag for de frie markedskreftene. Vinner Apple er det en seier for markedet.

Paradoksalt nok er det i første rekke politikere på høyresiden i USA som tar Statens parti i denne kampen, mens Obama og de demokratiske presidentkandidatene så langt sitter på gjerdet. Varsleren Edward Snowden, sammen med Google og andre nettselskaper støtter Apple.

En særlig interessant kommentar til konflikten er skrevet av Yochai Benkler i The Guardian. Benkler påpeker at dette ikke primært er en konflikt der sikkerhet står mot personvern: Det er derimot en konflikt som handler om de amerikanske overvåkingsinstitusjonenes legitimitet.

Som nevnt innledningsvis avslørte Snowden i 2013 et overvåkingsregime i USA som befant seg utenfor demokratisk kontroll og sannsynligvis også uten hjemmel i lov. Som et resultat av avsløringene ble det satt ned en mengde komitéer og utvalg som skulle foreslå reformer som skulle reparerer skaden. Ifølge Benkler har svært lite, om noe, kommet ut av dette. Etter alt å dømme har USA fortsatt et uproporsjonalt overvåkningsregime som ikke er underlagt demokratisk kontroll.

Benkler mener at før myndighetene i USA kan pålegge Apple og andre å gi FBI tilgang til teknologi som svekker personvernet, må man få slutt på ukulturen der folk uten å risikere straff kan bedrive illegal overvåkning og endog bli forfremmet om de blir avslørt – samtidig som varslere som avslører slike ulovligheter blir forfulgt med alle midler. Konflikten mellom Apple og FBI handler altså ikke om sikkerhet vs. frihet, men om troverdige institusjoner vs. teknologi som er så sikker at man ikke lenger behøver å tro på institusjonene. Den konflikten kan ikke løses ved å ødelegge sikkerheten bygget inn i teknologien – slik at den kan misbrukes av upålitelige institusjoner. Den kan kun løses ved at man gjenoppretter overvåkningsistitusjonenes legimitet ved å bringe dem tilbake under troverdig demokratisk kontroll.

Jeg tror Benklers analyse er korrekt.

Kommentarer

Gisle og hele UiO:
Du skriver: "Essensen i dokumentene som Snowden lekket var dette: Den amerikanske Staten har etablert institusjoner som ulovlig masseovervåker praktisk talt all datakommunikasjon i USA og mellom USA og utlandet."
Nå er det slik at Snowden blottlegger at han ikke vet at utenfor USA så anvendes ITU-T standard for transmission på nettet, mens all dokumentene antar at det brukes FCC godkjent utstyr i Norge. DET ER FEIL.
Reis til KTH i Stockholm og se hvordan de bruker inferens på kabelen for siganllering - jeg har veiledet en student til doktorgrad her. Klipper du en kabel som bruker denne teknologien, så vil ikke signallering virke - altså "min turn/ din tur" går i surr. Kabelen må "avstemmes" på nytt. Mao. så er ikke Edward Snowden ute etter annet enn publisitet, og spre frykt og antakelser om at storebror kn tappe hva som helst.
Du må sjekke med miljøene rundt deg. En Cisco router kan ikke rute mer enn 2GB - eller et STM1 segment. Da legges det flere segmenter på samme fiberen - basert på ITU-T teknologi - alstå på STM256 kan du gjette på hvor mye du kan legge. Edward Snowdon kan ikke dette, så raljeringen hans må en bare se bort fra - akkurat som at Amerikanske konsulenter er uegnet på GSM nettet. De fosøker å lage SDN - og påstår hrdnakket at SS7 ikke finnes, og slettes ikke er noen standard. De skriver doktorgrad på problemer som de bare kan lese løsningen på ved å bruke eksisterende standarder - fordi de er basert på FCC.
Nå er det slik at FCC er et nasjonalt standardiseringsorgan, som er underlagt ITU - mens de forsøker å overstyre ITU og esksterende standarder. De bruke masse ressurser for å reise rundt og selge for Qualcomm, selv om jeg og andre har bevist at teknologien her har en mega-regnefeil i restelleddet. Allt fra FCC or IETF er på RFC og kan omkastes innen 3 månder fordi Amerikanerne ønsket det. Nå er trusselen at Kineserne med europeisk hjelp kan oppdatere TCP/IP slik at det blir ubrukelig om FCC ikke legger seg flat.
Nå må vi stoppe SDN og OpenDaylight - og overføre dette til Europa som en etterfølger av SS7 signallering. Ingen har råd til å nedgradere til teknolgien i USA - legge hundrevis av kabler over Atlanterhavet og Stillehavet - det koster penger.
Kall Edward Snowden en junior konsultent som er utdatert på teknologi, og kjenner bare til teknologi som brukes i USA. FTD avlytter i Afghanistand for amerikanerne fordi de kan ikke avlytte linjene. Israel har prøvd å stoppe norske leger som sender bilder fra Gaza, og vi kan se hvor vellykket det forsøket har vært - hvordan kan du tro at de kan avlytte Angela Merkel´s mobil? Joda, du kan ta ned Internettrafikk som ikke er kryptert men bruk GSM og dropp WhatsApp - og vær sikker. Til og med Skype var sikker - men Microsoft kan jo selge innhold til NSA. FTD kan dekryptere andre iPhones - så hvorfor kan de ikke hjelpe staten California. Men det vill ejo få Apple til å se latterlige ut - og den pågående tvisten har ikke noe med juss eller beskyttelse av individet. Det er markedsføring - men publiserer da FTD innholdet av telefonen, da får Apple et forklaringsproblem.
Fakta Gisle og ike rykter må være basis for alt som kommer fra UiO.no. Du kan lage en alias - LudvigFraRustadsaga.no - og han kan raljere med rykter og synsing - ikke Uio!

"Banklers analyse" kunne være rett om det eksisterte noe lov og rett som dekker personvern i det digitale rom
Vi raljerer i Europa om overvåking i USA, men så lenge ingen vil ta på seg å lage lover og regler for bruk av data, så blir dette også bare synsing om hva som er etisk korrekt.
Vi var tidlige i Norge, Jon Bing gjorde en skikkelig innsats, og laget kjøreregler som var tilpasset andre pribatrettlige regler og som bestemmer hva som kna innhentes, hvordan dette skal lagres og om dette kan selges videre til andre. Informasjon som dekkes av disse lovene er salgsvare i US - ditt kortnummer kan du kjøpe for $5. Email adresser for 5 cent. Dette gir grunnlag for at noen kan tjene penger og har tjent en masse penger. Skal du stoppe dette må du inn i amerikansk politikk og lage på føderale rett og rett tilpasset hver stat. Så det er dumt at de kan samle så så mye - men når de ikke vil ta opp og sloss for individets rett så kommer dette. Ikke bruk betegnelsen "ulovlig" om du ikke bryter noen lov, eller at det du gjør er forkastelig. De klager over et overvåkingsregime som Obamas administrasjon har satt på plass - men Obama er smart, det er bare lovene som er anvendt. Hvem tror du kan endre på dette av de som er president-kandidater: Bernie Sander som er sosialist eller Don Trump som skal beskytte selskapene? Liker de ikke at de blir spionert på, så får de lage lovene - men det er lovlig sent nå.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)