Artikkel

Fusker litt i klimaforskning

Earth's climate response to a changing sun

Fusker litt i klimaforskning

De siste årene har jeg fusket litt i faget klimaforskning. Det vil si jeg har skrevet et par artikler om sammenhenger som ikke er der. Det det gjelder er om det er noen sammenheng mellom global temperatur og banene til de store planetene, slik noen hevder det er. Dette har vært publisert i Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics og i Astrophysics and Space Science.

Faget signalbehandling handler også om sammenheng mellom signaler, og det er dette mitt bidrag har gått på. Jeg har estimert koherensfunksjonen mellom de to signalene. Men utfordringen med disse dataene er at det er så lite av dem. De globale temperaturdata finnes bare fra ca 1850. En av de mest interessantre syklusene å analysere på er på 60 år og den finnes det da under 3 perioder av i dataene. Det gjør at usikkerheten blir veldig stor, og sammenhenger som tilsynelatende ser viktige ut viser seg ofte ikke å være statistisk signifikante.

En liten introduksjon til dette arbeidet og programvare (Matlab) som genererer de fleste av figurene i artiklene finnes på mine nettsider.

Chapter 3.9 Earth's Climate

Som en liten bonus var det jo litt moro at resultatet også er tatt inn i et kapittel i boka "Earth’s climate response to a changing Sun" der jeg var med på et kapittel sammen med Kristoffer Rypdal og Martin Rypdal, begge ved UiT/Norges Arktiske Universitet. Den COST-action som denne boka er gitt ut av, TOSCA (Towards a more complete assessment of the impact of solar variability on climate), har også en Youtube-kanal om samme tema: Sun-climate connections.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)