Artikkel

Velkommen til Oslo Life Science – åpningskonferansen for UiO:Livsvitenskap

OsloLifeScience

Velkommen til Oslo Life Science – åpningskonferansen for UiO:Livsvitenskap

Da er et nytt semester godt i gang, og for UiO:Livsvitenskap skal ord bli til handling. Det er da en stor glede å være med å invitere til åpningskonferansen 16. februar. Her skal vi spenne forventningsbuen og presentere satsingen både for interne og eksterne samtidig som eksterne aktører skal få komme med sine perspektiver. Kanskje får også den kommende direktøren presentere seg og gi sine tanker om satsingens videre utvikling?

Åpningskonferansen finner sted i våre egen storstue Universitetets aula. Og programmet er selvsagt preget av at dette er en åpningskonferanse. Her vil for eksempel kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, byrådsleder Raymond Johansen, og NHO-direktør Kristin Skogen Lund dele noen av sine tanker, og forventninger om livsvitenskap og den rollen både UiO og andre bør spille for at Osloregionen skal bli et nordisk kraftsenter for forskning, utdanning, innovasjon og næringsliv innen livsvitenskap. Det hele starter dog med at rektor presenterer denne store UiO-satsingen for eksterne gjester og for alle dere som virkelig jobber med livsvitenskap (direkte eller indirekte). Interessant blir det også å høre Idar Kreutzers perspektiver. Industrimann og ekstern medlem i UiOs styre som har klare tanker om vekselvirkningen mellom forskning og næringsliv.

Vitenskap er dog ikke et kretsmesterskap! Dermed blir internasjonale perspektiver viktig. Her vil direktøren for EMBL, Iain Mattai, vinneren av EUs pris for kvinnelige innovatører i 2014, Saskia Biskup, og MITs Scott Stern som er ekspert på klynger, gi oss sine perspektiver. Kanskje blir vi utfordret både på hvordan vi støtter opp under av fremragende forskning, og hvordan vi jobber for å omdanne forskningen til arbeidsplasser.

I tillegg skal vi vise fram noen av de faglige fasettene vi skal være svært stolte av. UiO er et meget godt livsvitenskapsuniversitet allerede i dag. Her har vi kanskje valgt litt utradisjonelt. Vi har mange scenevante seniorer vi kunne gitt plass; ledere ved sentre for fremragende forskning og innovasjon (SFF-er og SFI-er for eksempel). Vi har valgt en noe bredere tilnærming og gir plass til noen etablerte forskere og noen yngre forskere. Det er viktig også å vise bredden i det mangfoldet vi har ved Norges beste universitet. For de av dere som kunne ønsket en enda sterkere vitenskapelig profil, så kan vi kun love å vise frem flere sider av vår faglighet på en bredere måte i de kommende Oslo Life Science-konferansene. Vi har som intensjon å arrangere denne konferansen årlig.

Programmet nærmer seg ferdigstillelse, men det kan fortsatt komme endringer. Og så kan det legges til at det hele skal ledes av Siri Lill Mannes, kjent fra TV2.

Vi håper selvfølgelig dette programmet vil friste mange internt. Det er nå det hele virkelig starter! Styret er for eksempel i ferd med å diskutere de faglige satsingene, og her vil det blomstre når den kommende direktøren er på plass og får etablert et instituttlederforum.

Jeg gleder meg! Håper jeg får se mange av dere som jobber med livsvitenskap under åpningskonferansen, så meld deg på nå om du ikke allerede har gjort det!

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)