Artikkel

Blant delfiner og flaggermus

Blant delfiner og flaggermus

Sverre Holm
Energisk foreleser under Idéfestivalen UiO:200. Foto: Paal Mork-Knutsen

Biologisk inspirert digital bildediagnostikk - foredrag på Idéfestivalen på UiO 17 september 2011.

Foredraget handlet om medisinsk ultralyd på den ene siden og hørsel på den andre siden som begge bruker lyd for lokalisering, men som likevel er basert på ganske forskjellige prinsipper når det kommer til detaljene (hhv. forskjeller i ankomsttid og forskjeller i nivå).

Foredraget tok så ta for seg om det er noe man kan lære av biologiske systemer for å danne enda bedre bilder i medisinsk diagnostikk, og viste også hvordan forskning foregår fra ide og hypotese, via analyse og testing til eventuell ny innsikt.

Tags: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)